• VALIKKO

Henkilökunnan kehittäminen, koulutus ja työhyvinvointi

Vuoden aikana pureuduttiin talon sisäisesti muun muassa työyhteisötaitoihin sekä toisten huomioon ottamiseen. Työterveyslaitoksen psykologi Jyrki Talvitie piti esimiehille luennon puheeksi ottamisesta sekä koko henkilökunnalle erillisen luennon työyhteisötaidoista. Lisäksi koko henkilökunnalle toteutettiin Feelbackin Luontaisten Taipumusten Analyysi (LTA), jonka tuloksia purettiin sekä pienemmissä tiimeissä osastoittain että koko talon voimin yhdessä. LTA:n avulla kunkin henkilön luontaiset taipumukset sekä asioiden käsittely ja niihin reagoiminen tulevat konkreettisesti esille, yhdessä todettiin yhtiössä olevan täynnä hyviä, erilaisia tyyppejä.

Henkilökunnan työ- ja toimintakykyä tuettiin liikunta- ja kulttuurieduin. Maaliskuussa järjestettiin tyky-matka Joensuuhun, jossa tutustuttiin Puhas Oy:n toimintaan. Vuoden aikana käynnistettiin Jätekukon yhteisten arvojen laadinta sekä pohjustettiin yhtiön strategian uusimista.

Henkilökuntaa koulutetaan ja kehitystä tuetaan jatkuvasti. Kolme henkilöä suoritti vuoden aikana Syklin ympäristönhoitajan ammattitutkinnon kiitettävin arvosanoin. Yksi henkilö aloitti Ympäristöalan erikoisammattitutkintoon valmistavassa ympäristökasvattajan koulutusohjelmassa. Lisäksi henkilökunta osallistui erilaisiin ammatillisiin koulutuksiin, jätealan seminaareihin ja koulutuspäiviin.

Ammatillisia syventäviä työtehtäväkohtaisia koulutus- ja seminaaripäiviä olivat muun muassa Taloushallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät, JHL-käyttäjäpäivät, Jätehuollon neuvonta- ja viestintäpäivät, Kenttäväen koulutuspäivät, Työturvallisuus-kurssi ja KOKOEKO-seminaari.

Töiden sujuvuutta kehitettiin mm. aloitteiden käsittelyllä. Kaikki aloitteiden tekijät saivat pienen palkkion.

Työsuojelu ja työterveys

Työsuojelun toimintasuunnitelma laaditaan vuodeksi kerrallaan. Toimenpiteiden edistymistä seurattiin työsuojelutoimikunnan kokouksissa. Työsuojelutoimikunta kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa. Turvallisuutta kehitettiin turvallisuuskatselmuksilla, aloitteilla, läheltä piti -tilanteiden sekä vahinkojen käsittelyllä. Maaherrankadun toimiston ilmanvaihto parannettiin uusimalla linjastoon tehokkaammat imu- ja poistokoneet.

Vuoden aikana urakoitsijoille tapahtui kaksi tapaturmaa ja henkilökunnalle yksi. Tapaturmaksi kirjattiin tapaturma, joka edellytti lääkärin tarkastusta.

Työsuojelutoimikuntaan kuuluivat työsuojelupäällikkö Pekka Hyvärinen, työsuojeluvaltuutettu Marjo Räsänen sekä varavaltuutetut Maarit Räsänen, Päivi Loippo ja Samu Nuutinen.

Yhtiön työterveyshuollosta on voimassa oleva sopimus Kuopion Työterveys ry:n kanssa. Työterveyshuollon kanssa laaditaan vuosittain Työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka on luettavissa talon sisäisessä intrassa.
 

HENKILÖSTÖTUNNUSLUVUT

  2011 2012 2013 2014 2015
Henkilöstön määrä (31.12.2015, kpl) 44 48 48 47 41
Henkilöstötyövuodet yhteensä (htv) 39,3 42,1 44,5 41,3 39,0
Määräaikaiset (31.12.2015, kpl) 16 19 17 17 12
Määräaikaisten osuus (htv:stä, %) 40 41 35 29 32
Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus (%) 0,31 0,29 0,26 0,13 0,12
Työsuhteen keskimääräinen pituus (vuotta) 4,9 5,5 6,1 7,1 7,5
Henkilöstön keski-ikä (vuotta) 40,4 40,9 41,0 41,9 42,4
Naisten osuus (%) 59 61 64 66 72
Miesten osuus (%) 41 39 36 34 28
Koulutuspäivien määrä (kp) 106 95 84 96 110
Koulutuksen kulut (eur/htv) 601 592 745 861 856
Virkistys- ja harrastustoiminnan kulut (eur/htv) 515 470 401 163 341
Työtapaturmat (kpl) 0 0 0 0 0
Tapaturmapoissaolot (pv/htv) 0 0 0 0 0
Sairauspoissaolot (pv/htv) 12 9 17 16 6
Työterveyshuolto (eur/htv) 130 220 256 354 235