• VALIKKO

Uusi sähköinen asiointipalvelu

Keväällä asiakaspalvelussa otettiin vaiheittain käyttöön sähköinen Omakukko-verkkopalvelu, joka mahdollistaa asiakkaan sähköisen asioinnin ajasta, paikasta tai päätelaitteesta riippumatta. Palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa yhtiö teki tiivistä yhteistyötä yhdessä ohjelmistotalo Tietomitan kanssa vuoden ajan. Vaiheittaisella palvelun käyttöönotolla minimoitiin mahdolliset riskit asiakasrajapinnassa. Palvelun markkinointi oli alkuvaiheessa maltillista lähtien pienimmistä kunnista, joiden asukkaita lähestyttiin tiedotteen kautta. Saadun palautteen avulla palvelua pystyttiin alkuvaiheessa kehittämään hyvin joustavasti toivottuun suuntaan.

Omakukko-verkkopalvelussa asiakas näkee omat jätehuollon palvelunsa ja osoitetietonsa. Asiakas voi tehdä näihin sähköisesti muutospyyntöjä, sekä tilata uusia palveluita. Asiakkaan sähköiseen asiointiin syötetyt tiedot linkittyvät suoraan asiakasrekisteri JHL:ään.

Uusi asiakas voi myös ilmoittaa sähköisellä lomakkeella itsensä jätehuollon asiakkaaksi. Jätehuoltoon liittyminen vahvistetaan aina sähköpostitse asiakkaalle.Kuva: Omakukko-verkkopalvelussa asiakas näkee jäteastian seuraavan tyhjennyksen. Asiakas pystyy muuttamaan jäteastian tyhjennysväliä tai tekemään lisätyhjennyksen. Omakukko-verkkopalvelu toimii myös palautekanavana. Lisäpalveluna asiakkaalle tarjotaan tekstiviestipalvelu, jolloin hän saa kiinteistön jätehuoltoon liittyvää tietoa tarvittaessa myös puhelimitse. 

Reaaliaikainen Chat-kanava

Verkkosivuille uutena palvelukanavana otettiin käyttöön myös Chat-kanava. Palvelussa asiakkaat voivat keskustella reaaliajassa palveluneuvojan kanssa. Palvelun tavoitteena on parantaa asiakaskokemusta ja tarjota uusi asiointikanava, jossa asiakas saa nopeasti vastauksen mieltään askarruttavaan kysymykseensä.

Uutta tekniikkaa  aluekeräyspisteisiin

Syksyllä 2015 uusittiin noin kaksikymmentä Koillis-Savon alueen aluekeräyspisteiden rakennetta. Kohteille asennettiin syvä- ja pintasäiliöitä, joissa otettiin samalla käyttöön myös Enevo Oy:n pinnanmittausjärjestelmä. Järjestelmän avulla voidaan seurata säiliöiden täyttymistä reaaliajassa.

Taloushallinnon uudistus

Yhtiössä käynnistyi taloushallinnon uudelleen järjestäminen siten, että se tulisi vastaamaan entistä paremmin nykyiseen tarpeeseen, resursseihin ja vaatimuksiin. Projektin keskeisiksi tavoitteiksi kirjattiin taloushallinnon toimintatapojen virtaviivaistaminen, tehostaminen ja riskien vähentäminen. Samalla henkilöstöhallinnon toimintatapoja tultaisiin kehittämään ja henkilöstörekisterin hallintaa tehostettaisiin. Samalla tavoitteena oli myös hyödyntää nykyaikaisia järjestelmiä.

Yhtiö liittyi Kuhilas Oy:n osakkaaksi kesäkuussa. Kuhilas Oy tuottaa jatkossa yhtiön palkka- ja taloushallintopalvelut toimeksiantosopimuksella 1.1.2016 alkaen. Yhtiön sisäistä talousraportoinnin kehittämistä varten uusittiin kustannuspaikkarakenne, joka otettiin käyttöön vuoden 2016 alussa. Myös yhtiön organisaatioon tehtiin taloushallintoa koskevia muutoksia vuoden 2016 alussa.