• VALIKKO

Asiakkaan kokemus keskiöön

Vuosi 2015 oli Jätekukko Oy:n 14. kokonainen toimintavuosi, joka toteutui niin operatiivisesti kuin taloudellisesti hyvin.  Outokummun kaupungin liittyminen yhtiön osakkaaksi vahvistaa yhtiön asemaa Itä-Suomen johtavana kunnallisena jätehuoltoyhtiönä. Tulevaisuuden haasteita voidaankin näin vastaanottaa entistä vahvempana.

Jätteiden pitkäaikaiset käsittelyratkaisut on tehty. Merkittävimmät ovat sekajätteen energiahyödyntäminen Riikinvoiman ekovoimalaitoksessa, biojätteen käsittely Kuopion Biotehtaan biokaasulaitoksessa sekä pakkausjätteiden toimittaminen Ringin vastaanottopaikkoihin. Näiden lisäksi on toki myös muita tiettyihin jätejakeisiin keskittyneitä yhteistyökumppaneita. Myös yhtiö itse käsittelee ja toimittaa mm. jätepuuta, asfalttia ja betonia suoraan hyötykäyttökohteisiin. Jätekeskuksen uusi ympäristölupa mahdollistaa toiminnan edelleen kehittämisen. Myös yhtiön logistiikka toimii tehokkaasti hyödyntäen sähköisiä järjestelmiä niin itse kuljetuksissa kuin vastaanottopaikoissakin. Vuoden 2015 aikana otettiin käyttöön Omakukko-verkkopalvelu, joka mahdollistaa omien tietojen tarkastelun ja muutosten tekemisen ajasta ja paikasta riippumatta eri päätelaitteilla.

Yhtiön toiminnan pääpaino siirtyy entistä enemmän asiakasrajapintaan. Yhtiön tavoite on, että ihmiset kokevat jätteiden lajittelun helpoksi ja että sillä on merkitystä – jäte muuttuu siis ihmisten mielissä raaka-aineeksi.

Julkisuudessa on paljon keskusteltu kunnallisten jäteyhtiöiden roolista. Voi olla, että hankinta- ja jätelain tulevat muutokset rajaavat yhtiön toimintaa yritysten ja julkisen hallinnon jätehuollon tarjoajana. Tässä muutostilanteessa yhtiön arvoja ja strategiaa valmisteltiin laajasti yhtiön henkilökunnan ja hallituksen toimesta. Tämän pohjalta valittiin viisi arvoa, jotka ovat: hyvinvoiva työyhteisö, kehittyvä, turvallinen, ympäristövastuullinen ja palveleva. Näihin arvoihin pohjautuu yhtiön toiminta alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kiitokset yhtiön kehittymisestä kuuluvat aikaansaavalle henkilökunnalle ja yhtiön aktiiviselle hallitukselle. Tärkeässä roolissa on myös asiakkaiden antama palaute yhtiön toiminnasta. Tästä on hyvä jatkaa.

Arto Ryhänen, toimitusjohtaja