• VALIKKO

Kiinteistökohtainen keräys

Kiinteistökohtainen jätteen keräys on yhden tai useamman kiinteistön yhdessä käyttämä palvelu. Jäteastia(t) tyhjennetään jätehuoltomääräysten mukaisilla tyhjennysväleillä. Yhtiö vastaa astioiden tyhjennyksistä kilpailuttamillaan hinnoilla. Kiinteistökohtaisia keräyspaikkoja on yhteensä 43 797. Hinnat perustuvat Savo-Pielisen jätelautakunnan hyväksymään taksaan.

Jätelaji

    Sekajäte (43 287 keräyspistettä)
    Biojäte (3 375 keräyspistettä)
    Kartonki (2 980 keräyspistettä)
    Pahvi (741 keräyspistettä)
    Metalli (1 918keräyspistettä)
    Lasi (1 838 keräyspistettä)

Aluekeräyspisteet

Aluekeräyspisteet ovat yhtiön ylläpitämiä asumisessa syntyvän sekajätteen keräyspisteitä. Pisteitä on yhteensä 142 kpl, joista 85 kpl ympäri vuoden käytössä ja 57 kpl vain kesäkäytössä. Pisteiden käyttöoikeus on ainoastaan aluekeräyspistemaksun maksavilla asiakkailla.


Kuva: Syksyllä 2015 uusittiin noin kaksikymmentä Koillis-Savon alueen aluekeräyspisteiden rakennetta. Kohteille asennettiin syvä- ja pintasäiliöitä, joissa otettiin samalla käyttöön myös Enevo Oy:n pinnanmittausjärjestelmä. Järjestelmän avulla voidaan seurata säiliöiden täyttymistä reaaliajassa.