• VALIKKO

Ekopisteet

Ekopisteet ovat yhtiön ylläpitämiä alueellisia hyötyjätteiden keräyspisteitä, joita on yhteensä 137 kpl. Tästä määrästä täyden palvelun ekopisteitä on 88 kpl (sis. lasi, metalli, kartonki ja paperi).

Kerättävät jätelajit

Kartonki/pahvi (111 ekopisteessä)
Lasi (115 ekopisteessä)
Metalli (115 ekopisteessä)
Muovi (6 ekopisteessä)
Paperi (136 ekopisteessä)
Tekstiilit (32 ekopisteessä, tekstiilien keräys yhteistyössä Tukeva-työvalmennussäätiön ja UFF:n kanssa)

Jäteasemapalvelut

Jäteasemien asiakasmäärät jatkoivat pienoista nousuaan. Asiakkaita vieraili vuoden aikana kaikilla jäteasemilla yhteensä 100 490 (2014: 98 290), joista jätekeskuksen Pikkukukossa palveltiin noin 34 670 (2014: 34 880). Jäteasemien kautta kulki noin 18 530 tonnia jätettä, josta hyödynnettiin noin 77 %. Vaarallisia jätteitä kerättiin yhteensä noin 890 tonnia (3,4 kg/asukas) ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromua 1730 t (8,2 kg/asukas).

Paperityö väheni - sähköinen laskutusjärjestelmä käyttöön

Isoimmilla jäteasemilla (8 kpl) otettiin käyttöön huhtikuun alusta sähköinen laskutusjärjestelmä Ceepos (CPU Oy), joka vähensi merkittävästi käsin tehtäviä paperitöitä. Lisäksi saatiin käyttöön korttimaksupäätteet kaikille pienille jäteasemille.

Koti kuntoon -päivillä asioitiin vilkkaasti toukokuussa, jolloin Lieksan, Pieksämäen ja Siilinjärven jäteasemat sekä Pikkukukko palvelivat kolmena lauantaina ja muut jäteasemat kahtena. Asiakkaita kävi Koti kuntoon -päivillä kaikilla jäteasemilla yhteensä noin 1 700.

Kuopion jätekeskus

Kuopion jätekeskus on tärkeä osa kiertotaloutta. Alueen laajuus on kaikkiaan 140 ha. ja siellä toimii kymmenkunta yritystä ja yhteistyökumppania. Jätteet prosessoidaan yhteiskunnan hyödyksi käytettäväksi joko materiaalina tai energiana. Vain haitalliset materiaalit poistetaan kiertokulusta. Näitä ovat mm. asbestit ja PVC-muovit.

Vastaanotettavat jätteet

  • Rakennusjätteet
  • Tuotantotoiminnan jätteet
  • Maa- ja kiviainekset
  • Yhdyskuntajätteet

Pikkukukko palvelee pientuojia. Sinne vastaanotetaan jätteitä, jotka eivät kokonsa, määränsä tai laatunsa vuoksi sovellu kiinteistön jäteastiaan. Näitä jätteitä ovat puu, metalli, huonekalut, kipsi, kattohuopa, suursäkit, betoni, tiili, posliini, energiajäte ja loppujäte.