• VALIKKO

Jätekeskus – kiertotalouden mahdollistaja

Kuopion jätekeskuksella vastaanotettiin yhteensä noin 186 176 tonnia erilaisia jätteitä, joista toimitettiin edelleen hyödynnettäväksi 110 858 tonnia. Loppusijoitukseen päätyi 30 976 tonnia.

Alkuvuoden aikana sekajätteitä kaatopaikattiin, koska sekajätteestä tehdylle polttoaineelle ei ollut kysyntää.  Tilanne parani syyskuussa ja kaikki sekajätteet prosessoitiin energiatuotantoon tai toisen yhtiön kaatopaikan rakenteisiin. Loppusijoitukseen päätyi vain sellaiset yksittäiset jätelajit, joille ei ole hyötykäyttöä. Niitä ovat asbestia tai PVC:tä sisältävät jätteet sekä sairaaloiden biologiset jätteet.

Sekajätteestä ja energiajätteestä valmistettiin polttoainetta 18 646 tonnia. Puuperäisiä polttoaineita toimitettiin energiahyötykäyttöön 15 850 tonnia. Asfalttimursketta hyödynnettiin jätekeskuksen ulkopuolisissa tierakenteissa 7 130 tonnia. Betoni-, asfaltti- ja lasimursketta käytettiin jätekeskuksen alueella rakennettuihin tie- ja kenttäalueisiin. Kun huomioidaan lisäksi loppusijoitusalueelta pumpattu biokaasu, jätekeskuksen tuottama energiamäärä vastasi 7 660 omakotitalon lämmitystarvetta.

Yhtiö käynnisti maarakentamisessa hyödynnettävien materiaalien kehityshankkeen (Uusiomateriaalien hyötykäyttö Savo-Karjalan kiertotaloudessa). Hankkeeseen osallistuvat Jätekukon lisäksi Kuopion Energia Oy, Yara Suomi Oy, Puhas Oy, Metsäsairila Oy ja Fortum Power and Heat Oy. Hanke saa EAKR:n tukea ja se kestää 31.12.2017 asti.

Isot alueelliset jätekeskukset riittävän suurine jätemäärineen mahdollistavat uusien liiketoimintojen kehittymisen. Kuopion jätekeskukselle on sijoittunut Jätekukon lisäksi seitsemän yritystä, uusimpana Metallivälitys Räsänen Oy. Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi jätekeskukselle uuden päivitetyn ympäristöluvan. Uusi laaja ympäristölupa ja hyvä infrastruktuuri helpottavat alueen kehittymistä monipuoliseksi yritysalueeksi. Yhteistyöllä jätemateriaalit saadaan paremmin ohjattua takaisin yhteiskunnan hyödyksi.