• VALIKKO

 

jÄTEMÄÄRÄT

 Yhtiön toimialueella jätteitä vastaanotetaan Ekopisteissä, jäteasemilla ja Kuopion Jätekeskuksella. Jätekukko toimittaa hyödynnettävät jätejakeet jatkokäsittelyyn. Osa jätteistä prosessoidaan Kuopion jätekeskuksella ennen niiden jatkojalostusta.

 
 

Jätelaji (tonnia) 2011 2012 2013 2014 2015
Sekajäte 39 100 44 480 43 680 42 630 43 508
Biojäte 7 100 8 050 8 710 8 960 8 683
Pahvi ja kartonki 2 830 2 740 2 600 2 450 2 530
Keräyslasi 550 490 530 570 580
Metalli 2 400 3 000 2 730 3 360 3 250
Vaaralliset jätteet 790 720 840 800 720
Puutarhajätteet 2 070 1 870 2 140 2 400 4 070
Energiajäte 360 5 810 2 930 6 500 3 040
Sähköromu 1 600 1 700 1 260 1 690 1 730
Muu yhdyskunta 400 300 350 1 600 7 100
Lietteet 1 010 1 090 3 910 2 000 1 160
Lanta 1 430 920 1 300 240 370
Haudattavat jätteet 1 510 470 1 140 230 750
Rakennusjäte 17 590 16 570 16 100 12 600 13 700
Asfaltti, betoni ja tiili 35 930 33 800 38 060 35 700 28 600
Kipsijäte, hyödynnettävä 0 0 0 110 250
Puut 7 960 9 870 11 470 10 530 11 590
Kyllästetty puu 410 510 670 560 670
Hyödynnettävät maat 17 890 18 960 11 580 4 900 17 600
Pilaantuneet maat 450 2 990 540 200 960
Yhteensä 141 380 154 340 150 540 138 030 150 861