• VALIKKO

Riikinvoiman ekovoimalaitoshanke

Itä-Suomen kahdeksan kunnallisen jätehuoltoyhtiön ja Varkauden Aluelämpö Oy:n yhteinen ekovoimalaitoshanke on edennyt hyvällä vauhdilla. Riikinvoiman Ekovoimalaitoksessa tullaan hyödyntämään 57 kunnan ja noin 640 000 asukkaan alueen jätteitä. Leppävirralle rakennettava ekovoimalaitos vastaanottaa valmistuessaan kotitalouksien ja yritysten polttokelpoista sekajätettä 145 000 tonnia vuosittain. Tämä vastaa päivässä noin 20 täysperävaunullisen rekan kuormaa. Yhtiö aloitti vuoden loppupuolella sekajätteestä erotetun jätepolttoaineen välivarastoinnin Kuopion jätekeskuksella. Välivarastoitua jätepolttoainetta toimitetaan koekäyttöön Riikinvoiman jätteenpolttolaitokselle kesällä 2016.

 
  Kuva: Riikinvoima Oy:n omistavat Varkauden aluelämpö ja kahdeksan kunnallista jäteyhtiötä: Jätekukko Oy, Ekokymppi, Keski-Savon Jätehuolto, Metsäsairila Oy, Puhas Oy, Sammakkokangas Oy, Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy ja Ylä-Savon Jätehuolto Oy.

 

Jätteistä energiaa kiertopetitekniikalla – uutta Suomessa

Leppävirralle rakennettava kiertopetitekniikkaan perustuva jätteenpolttolaitos hyödyntää Itä- ja Keski-Suomessa ja Kainuussa syntyvän kierrätykseen kelpaamattoman yhdyskuntajätteen energiaksi sähkön ja kaukolämmön tuotannossa. Se turvaa lähes koko Varkauden kaupungin kaukolämmön tuotannon. Korkean hyötysuhteen ja energiatehokkuuden omaava polttotekniikka on ensimmäinen Suomessa. Kiertopetitekniikalla saavutetaan korkea höyryn paine sekä lämpötila, jotka taas mahdollistavat korkean sähköntuotannon hyötysuhteen. Palaminen tapahtuu tehokkaammin sekoituksen ja murskatun jätteen ansioista. Suomessa on perinteisesti käytetty yhdyskuntajätteen poltossa arinapolttotekniikkaa.

Hankkeen eteneminen

Ekovoimalaitoksen rakennustyöt etenivät vuoden aikana aikataulun mukaisesti. Ekovoimalaitoksen perustustyöt aloitettiin tammikuussa ja peruskiven muuraus järjestettiin maaliskuussa. Harjannostajaisia juhlittiin 1.10.2015. Loppuvuonna rakennustyömaalla keskityttiin jätteenkäsittelyn ja jätteenvastaanoton mekaanisiin asennuksiin sekä koko laitosalueen sähkö- ja automaatioasennuksiin. Ekovoimalaitoksen rakennustyömaalla työskenteli vuoden lopussa reilut 300 työntekijää. Rakennushanke on työllistänyt laajasti yrityksiä niin Suomesta kuin muualta Euroopasta. Työmaalla on työskennellyt vuoden loppuun mennessä noin 190 eri yritystä, joista yli 170 oli suomalaisia.

 


Kuva: Kattilan tulipesän asennuksia tehtiin Ekovoimalaitostyömaalla elokuussa.

Ekovoimalaitos numeroina

 

Kokonaiskustannukset 123,3 miljoonaa euroa
Voimalan pinta-ala  9 500 m2
Polttoaineteho 54 Megawattia Sähköä 7 000 omakotitalolle
Jätettä/vuosi 145 000 tonnia Jätettä / päivä: 20 rekkakuormaa
Kaukolämmön tuotanto 180 GWh / vuosi kaukolämpöä 10 000 omakotitalolle
Sähköntuotanto 90 GWh / vuosi Sähköä 4300 omakotitalolle
Rakennusvaihe työllistää 400 ihmistä Valmis laitos työllistää 25-30 ihmistä