• VALIKKO

Kiinteistökohtaisia neuvontakäyntejä on tehty yhtiön toimialueella noin 1 700 kpl. Yleisneuvontaa on tehty yhteistyössä Pohjois-Savon Martat ry:n kanssa, minkä myötä on tavoitettu kaiken kaikkiaan noin 5 500 henkilöä.

Kiinteistökohtaisten neuvontakäyntien yhteydessä annetaan arvio käytössä olevan jätevesijärjestelmän riittävyydestä ottaen huomioon hajajätevesiasetus sekä kuntien puhdistusvaatimukset. Vuonna 2015 tehtyjen käyntien perusteella vakituisesti asutuista kiinteistöistä 70 %:lla järjestelmä ei täyttänyt vaatimuksia, kun taas 20 %:lla järjestelmässä oli pieniä puutteita. Kiinteistöistä vain 10 %:lla järjestelmä täytti vaatimukset.

Vuonna 2016 neuvontaa on tarkoitus edelleen jatkaa.