• VALIKKO

Biojätteen lajittelu

Yhtiön alueella biojätteitä on kerätty vuosittain noin 8 000 tonnia. Taloyhtiöiden huoneistoista 92 %:lla on mahdollisuus lajitella biojätteet. Lajitteluvelvoite tai -mahdollisuus ei tarkoita, että biojäte lajitellaan automaattisesti.  Biojätettä on edelleen sekajätteen seassa n. 30 %, eli 12 000 tonnia (yhtiön lajittelututkimus 2015). Yhtiö käynnisti tämän tiimoilta biojätteen lajittelukampanjan, jossa tuotiin esille lajittelun helpoutta ja hyödyllisyyttä. Vuonna 2015 yhtiö lähti tekemään tehostetusti toimenpiteitä biojätteen lajittelun edistämiseksi.

Bioenergiavallankumous-kampanja

Bioenergiavallankumous-kampanja käynnistettiin toukokuun lopussa ja kohderyhmänä kampanjassa olivat alle 35-vuotiaan miehet. Kampanjan tavoitteena oli tuoda esiin lajittelun helppous ja sen merkitys yhteiskunnalle, sekä saada asiakkaat lisäämään biojätteiden lajittelua. Kampanjan keskeinen viesti oli kertoa, että jokaisen on tärkeää lajitella biojätteet. Kampanja toteutettiin rohkeasti modernilla ns. propaganda street -tyylillä.

Bioenergiavallankumous kampanjassa käytettiin muun muassa TV-mainontaa Pohjois-Savon alueella, suorapostitusta taloyhtiöille sekä kohdennettua markkinointikirjettä omakotitaloille. Verkkosivuille luotiin kampanjaa varten oma kampanjasivusto ja tietoa jaettiin sosiaalisen median kanavissa.

Bioenergiavallankumous kampanja tavoitti TV-mainoksen kautta 97 % 15-34 vuotiaista (n. 72 000 hlöä). Nettisivujen vuoden kävijäennätys kirjattiin yksittäiselle päivälle, mainoksen ensiesityksessä. Facebookin kautta bioenergiavallankumous-kampanja tavoitti 10 000 henkiöä. Taloyhtiöihin ja omakotitaloihin esitettä jaettiin yhteensä n. 40 000 kappaletta.

Biopussien erilaiset jakelukanavat

Biopussikokeilu taloyhtiöiden jätekatokseen

Kesällä käynnistettiin biopussikokeilu, jossa biopussit vietiin suoraan taloyhtiöiden jätekatokseen. Kokeilussa oli mukana neljä taloyhtiötä ja yhteensä 153 huoneistoa. Jätekatokseen asennettiin teline, johon jäteauton kuljettaja latasi biojätepussirullia biojäteastian tyhjennyksen yhteydessä. Taloyhtiöihin tehtiin kysely syksyllä. Kyselyyn vastanneista jokainen oli huomannut jätekatokseen ilmestyneet biopussit. Vastanneista 92 % oli käyttänyt biojätepusseja. Kokeilu kestää kevääseen 2016 saakka.

Biopussien noutokokeilu

Marraskuussa käynnistyi biopussien noutokokeilu (3.11.-31.12.2015), jossa biopussit noudettiin lähikaupasta. Kohteeksi valittiin 4 taloyhtiötä ja 151 huoneistoa, kohteista kaksi oli opiskelija-asuntoja. Biopussit sai noutaa kaupasta veloituksetta noutokorttia vastaan (etäisyys kauppaan n. 200 m). Biopusseja nouti 36 % talouksista. Kaupan näkökulmasta kokeilu toimi hyvin ja asiakkaat olivat olleet tyytyväisiä. Biojätteen kertymissä ei havaittu muutoksia. 
 

Biokimppa kannattaa –kampanja

Biokimppa on kahden tai useamman lähikiinteistön yhteinen biojäteastia. Biokimpan voi perustaa taajamissa, joissa on jo olemassa biojätteiden erilliskeräysreitti. Kampanjan tarkoituksena oli tuoda esille jo olemassa olevaa palvelua esille. Kampanjaa markkinoitiin kuopiolaisille omakotitalouksille, jotka eivät lajittele vielä biojätteitään. Kampanja toteutettiin kesä-lokakuun aikana, kirjeitä lähetettiin postitse n. 2 700 kappaletta. Kampanjan aikana biokimppaan liittyi 58 taloutta Kuopiossa. Uusia kimppoja perustettiin 12 kappaletta. Biokimppoja on tällä hetkellä 77 kpl, joissa osakkaita 346 kappaletta (tilanne 2/2016).