• VALIKKO

Asiakkaat

Vuoden aikana asiakkaita palveltiin niin puhelimitse, kasvokkain kuin myös verkossa. Uutena palvelumuotona otettiin käyttöön sekä sähköinen verkkoasiointi Omakukko että Chat-kanava.

Asiakkaat antoivat aktiivisesti sekä palautetta että kehitysideoita. Palautejärjestelmään palautteita kirjattiin kaikkiaan yli 800 kappaletta, joista kehitysideoita oli 49. Hyvästä palvelusta kirjattiin 38 palautetta. Lisäksi yhtiön jakama vuosikalenteri ja asiakaslehti herättivät paljon mielenkiintoa, näistä kirjattiin yhteensä 39 palautetta/kehitysideaa.

Vierailut ja tapahtumat

Kuopion jätekeskuksella vieraili vuoden aikana 18 ryhmää ja yli 390 henkilöä. Yhtenä tärkeänä ryhmänä oli Riikinvoiman henkilökunta. Lisäksi yhtiö järjesti Riikinvoiman henkilökunnalle koulutuspäivän yhdessä Sakkyn kanssa. Yhtiön ympäristökouluttaja vieraili kouluilla ja päiväkodeissa tavoittaen yli 400 lasta ja opettajaa. Lisäksi palveluneuvontaa jalkautettiin erilaisille kesäpäiville ja messuille yhteensä 15 eri tapahtumaan, joissa tavoitettiin yhteensä yli 2 200 henkilöä.

Kuopion jätekeskuksen ympäristöpaneeli

Ympäristöpanelistit seuraavat Kuopion jätekeskuksen hajuja, melua, roskaantumista ja muita ympäristövaikutuksia. Ympäristöpaneeli koostuu jätekeskuksen lähiympäristössä asuvista henkilöistä (22 kpl).

Ympäristöpaneeli perustettiin syksyllä 2012. Panelistien kanssa kokoonnutaan kolme kertaa vuodessa. Kokouksissa käydään läpi ajankohtaisia jätekeskusympäristöön liittyviä asioita ja paneelin tuloksia. Panelistit antavat palautetta nettilomakkeella aina, kun he havaitsevat vaikutuksia ympäristössä. Lisäksi panelisteille lähetettiin kuukausittain tiedote paneelin tuloksista ja meneillään olevista asioista.

Alueellinen yhteistyö

Yhtiön osakaskuntien sekä jätehuoltoviranomaisen, Savo-Pielisen jätelautakunnan, kanssa on toteutettu jo vuosien ajan tiivistä ja avointa yhteistyötä. Kussakin osakaskunnassa on nimetty jätehuollon yhteyshenkilö sekä tekniseltä että ympäristöpuolelta. Nämä yhteyshenkilöt toimivat linkkinä tietojen vaihdossa niin yhtiön kuin jätelautakunnankin kanssa. Lisäksi yhtiön alueella on erilaisia työryhmiä, joissa on edustus kunnista, jätelautakunnasta, toimialueen ELY-keskuksilta sekä jäteyhtiöstä. Työryhmien kautta kunnat voivat osaltaan olla mukana jätehuollon suunnittelussa ja kehittämisessä.

Alueellisen kuntayhteistyön lisäksi yhtiö on mukana Itä-Suomen neuvontayhteistyössä. Yhteistyö koostuu neljästä kunnallisesta jäteyhtiöstä. Jätekukon lisäksi mukana ovat Metsäsairila Oy, Puhas Oy sekä Ylä-Savon Jätehuolto Oy. Yhtiöt tuottavat yhdessä monipuolista neuvontamateriaalia sekä erilaisia kampanjoita.