• VALIKKO

Jätteiden hyödyntäminen jätekeskuksella

Yhtiö otti jätekeskukselle vastaan jätteitä yhteensä 149 730 tonnia (2017: 139 350 tonnia), joista hyödynnettäväksi ohjautui 97 % ja loppusijoitukseen 3 %. Vastaanotetuista jätteistä 97 % hyödynnettiin tai sijoitettiin varastoon myöhempää hyödyntämistä varten ja loput 3 % (4 974 t) loppusijoitettiin jätetäyttöön. Osa Jätekukon jätteistä viedään suoraan hyödyntämispaikkoihin, eivätkä ne kulje jätekeskuksen kautta. Esimerkiksi Jätekukon alueen sekajätteistä n. 20 % toimitettiin suoraan Riiikinvoiman Ekovoimalaitokselle.

Yhdyskuntajätteet


Kuopion jätekeskukselle vastaanotettiin yhdyskuntajätteitä 36 514 t, joka oli noin 15 % vähemmän kuin vuonna 2017. Määrä väheni, koska sekajätteitä kuljetetaan myös suoraan Riikinvoiman ekovoimalaitokselle. Sekajätteistä 11 393 t (v. 2017 5 030 t) toimitettiin suoraan Riikinvoima Oy:lle. Yhdyskuntajätteestä suurin osa oli sekajätettä (28 586 t).

SUURENNA

Yhdyskuntajätteet

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Yhdyskuntajäte 69 003 65 700 67 786 61632 53487 43000 36 514


 

Rakennusjätteet


Jätekeskukselle rakennusjätettä vastaanotettiin vuonna 2018 yhteensä 103 093 t, joista Jätekukon jätteitä oli 91 987 t. Jätemäärä lisääntyi 36 % edellisestä vuodesta (67 690 t). Pulveroitua betonia ja lajiteltavia jätteitä vastaanotettiin reilusti enemmän kuin vuonna 2017. Pulveroitua betonia vastaanotettiin 21 874 t ja lajiteltavia jätteitä 21 674 t.
Rakennusjätteestä 98,5 % hyödynnettiin ja 1,5 % loppusijoitettiin (asbesti, eristevilla). Suurin osa rakennusjätteestä oli kiviaineksia 51 386 t (56 %).

Rakennusjäte

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Rakennusjäte 60 323 65 499 59 772 53784 62495 67690 103 093


 

Maa- ja kiviainesjäte

Vuonna 2018 Kuopion jätekeskukselle vastaanotettiin maa- ja kiviainesjätteitä 7 589 t (2017: 2 986 t). Maa- ja kiviainesjätteisiin kuuluu puhtaat ja pilaantuneet maat sekä kivet ja louheet. Maa- ja kiviainesjätteen määrät ovat vaihdelleet vuosien aikana, kuten kuvasta 7 käy ilmi. Pilaantuneita maa-aineksia on hyödynnetty III-alueen asbesti- ja kipsijätteiden sekä sairaalajätteiden vastaanottopaikkojen rakenteissa. Puhtaita maita hyödynnetään kenttärakenteissa.

 

Maa- ja kiviaines

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Maa- ja kiviainesjäte 21 726 11 785 4927 18 627 8092 2986 7589


 

Tuotantotoiminnan jätteet


Vuonna 2018 Kuopion jätekeskukselle vastaanotettiin 6 573 t tuotantotoiminnan jätteitä. Vastaanotetun tuotantotoiminnan jätteen määrä väheni noin 77 % verrattuna vuoteen 2017 (14 767 t). Vastaanotetut tuotantotoiminnan jätteet vuosina 2014–2018 on esitetty kuvassa 6. Tuotantotoiminnan jätemäärä väheni, koska tuhkia vastaanotettiin noin 9 000 tonnia vähemmän kuin vuonna 2017.

Tuotantotoiminnan jätteet

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tuotantotoiminnan jäte 2555 5995 3053 2302 7592 14767 6573


 

Hyödyntäminen

Jätekeskuksella hyödynnetään useita jätejakeita.