• VALIKKO

Muovipakkausten keräyksen suosio yllätti

Loppuvuodesta 2017 alkanut muovipakkausten keräys laajeni kuluneen vuoden aikana. Yhtiö järjesti muovipakkausten keräyksen kaikille keräyksen piiriin kuuluville kiinteistöille, joissa on vähintään 40 asuinhuoneistoa Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Pieksämäellä. Myös pienemmille taloyhtiöille tarjottiiin mahdollisuus liittyä mukaan keräysreitin varrelta. Keräykseen liittymisen yhteydessä astiapalvelu toimittaa kiinteistölle muovipakkauksille tarroitetun jäteastian.

 

Muovipakkausten keräyksessä oli mukana vuoden lopussa 37 250 huoneistoa.


Kiinteistökohtainen keräys

Kiinteistökohtaiseen jätteen keräykseen liitytään joko kiinteistökohtaisella jäteastialla tai lähikiinteistöjen yhteisellä jäteastialla (kimppa).

Jäteastian tyhjennyksi tehtiin vuoden aikana 1,7 miljoonaa.

Jätehuollon järjestäminen 2018

  Usean lähikiinteistön yhteinen jäteastia (kimppa) Kiinteistökohtainen jäteastia Aluekeräyspiste
  24 922 31 277 15 337
 

Keräyspisteiden määrä jätelajeittain vuonna 2018

  Sekajäte Biojäte Kartonki Pahvi Metalli Lasi Muovi
Jätelaji 45042 4160 3818 632 2555 2428 1099
 

Keräysvälinetyhjennyksiä tehtiin noin 1,7 miljoonaa, joista 65 % sisälsi sekajätettä.

 


Aluekeräyspisteet

Pääsääntöisesti haja-asutusalueiden asukkaita palvelevat yhteiset sekajätteiden aluekeräyspisteet, joiden käyttäjiksi voivat liittyä vapaa-ajan kiinteistöt, omakotitalot ja paritalot.

Aluekeräyspisteitä yhtiöllä on yhteensä 163 kpl. Muutamalla keräyspisteellä tehtiin muutoksia mm. keräysvälineiden paikkoja vaihdettiin tai kapasiteettia kasvatettiin.

Alueellinen jätteen keräyspaikka palvelee kiinteistöjä, joilla ei ole käytössä omaa tai lähikiinteistöjen yhteistä jäteastiaa.

Aluekeräyspisteen käyttö 2018

  Ympärivuotinen Kesäkäyttö
Pisteet 89 74