• VALIKKO

Isot jäteastioiden hankintavolyymit ja optimoitu toimituslogistiikka tuovat kustannussäästöjä

Yhtiön hankinta- ja ylläpitovastuulle kuuluvat kiinteistöjen jäteastiat. Yhtiö huolehtii siitä, että käytössä on ehjät ja turvalliset jäteastiat. Rikkoontuneet tai jäteautolla tyhjennettäväksi soveltumattomat jäteastiat korvataan yhtiön astiapalvelun jäteastioilla. Uusien jäteastioiden toimitus on kotitalouksille maksutonta. Vuoden aikana keräysinfraa uusittiin 4 660:lla uudella jäteastialla (2017: 3 850 kpl).

Keskitetyllä astiahankinnalla on paljon myönteisiä vaikutuksia. Kuljettajien työturvallisuus on parantunut, kun rikkinäiset jäteastiat saadaan vaihdettua. Astioiden tyhjennys on nopeutunut, koska kaikki astiat sopivat yhteen kuljetuskaluston kanssa.

Osassa keräyskohteissa on käytössä pinnanmittausanturit, jonka avulla astioiden täyttöastetta saadaan seurattua ja keräysvälineen tyhjennysväliä optimoitua.

SUURENNA

Toimitetut jäteastiat

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
660 l 763 993 958 922 1221 1607
360 l 115 116 136 168 297 329
240 l 812 943 917 3416 1776 2074
140 l 208 344 362 569 542 646

 

 

Toimitetut uudet muovipakkausastiat

  2017 2018
Muovipakkaus 143 354

 

 

Loppuvuodesta 2017 alkanut muovipakkausten keräys laajeni kuluneen vuoden aikana, joka kasvatti 660 l astioiden toimitusmääriä. Osassa kohteista sekajäteastioita vaihdettiin muoviastioiksi.

Yhtiö aloitti toukokuussa lisäpalveluna elintarvikejätteiden kompostointiin soveltuvien lämpökompostorien myynnin. Kompostoreita toimitettiin kotitalouksiin noin 400 kpl.

 


Astioiden tehopesu uutena lisäpalveluna

Jäteastian puhtaanapito on tärkeää. Vähintään viikon välein tyhjennettävien 660 litraisten sekajäteastioiden sisäpintojen pesusta huolehditaan kerran vuodessa. Biojäteastiat pestään keväällä ja syksyllä. Uutena palveluna lanseerattiin tehopesun tilausmahdollisuus jäteastialle. Tehopesuun kuuluu astioiden sisä- ja ulkopintojen pesu. Tehopesu sisältää myös ylimääräisen tyhjennyksen. Pesu soveltuu kaikille astioille koosta tai jätelajista riippumatta.


Tehopesut on otettu vastaan hyvin. Osa isoimmista taloyhtiöistä on ottanut tämän vakiopalveluksi.

Vuonna 2018 jäteastian pesuja tehtiin 22 000.