• VALIKKO

Uusi Pikkukukko lajitteluasema avattiin Suonenjoelle

Lokakuussa uusi Pikkukukko lajitteluasema avattiin Suonenjoelle osoitteeseen Kauppiaankatu 5. Lajitteluasema palvelee tiistaisin ja torstaisin. Uusi asema on paremmin saavutettavassa paikassa kuin entinen. Autolla liikkuminen alueella on suunniteltu niin, että tilaa on riittävästi ja asiointi turvallista. Valaistukseen on myös suunnittelussa kiinnitetty huomiota. Portissa on konevaraus, mikäli lähitulevaisuudessa lajitteluasema palvelee laajennetuin aukioloajoin.

Suunnitelussa on yksi keskeisimmistä asioista oli ympäristövastuullisuus. Tämä näkyy muun muassa siinä, että vaarallisten jätteiden konteissa on valuma-altaat ja piha on asfaltoitu. Lajitteluasemalla on varaus myös sähköauton latauspisteelle. Suonenjoen lajitteluaseman pohjarakenteissa hyödynnettiin betonimursketta 6 000 tonnia.

Lajitteluaseman hoito on ulkoistettu Jätehuolto Laine Oy:lle. Uuden lajitteluaseman rakentamisen pääurakoitsija oli Savon Kuljetus Oy. Asfaltoinnista vastasi Skanska. Paikallisia urakoitsijoita hyödynnettiin varsinkin loppuvaiheessa.

Lajitteluasemilla otetaan useita jätejakeita veloituksetta vastaan, kuten kodin vaarallisia jätteitä ja sähkölaitteita. Lajitteluasemalla toimii tavaroiden uudelleenkäyttöä helpottava Kiertokukko-palvelu. Kun asioit lajitteluasemalla, voit jättää sinulle tarpeettoman, käyttökelpoisen kodintavaran tuo ja vie -pisteelle. Jos näet Kiertokukossa jotain tarpeellista, voit viedä sen mukanasi ja antaa sille lisää käyttöikää.

Logistiikkapäällikkö Teija Forsman kiitti Suonenjoen kaupunkia hyvästä yhteistyöstä ja  tontista. Kuvassa vasemmalta lajitteluasemista vastaava logistiikkainsinööri Kirsi Tikkanen, Suonenjoen kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, logistiikkapäällikkö Teija Forsman ja projekti-insinööri Harri Kinnunen.  

SuoSITTU Pop up -lajitteluasema  lähemmäs asiakasta

Yhtiö on pyrkinyt helpottamaan vaarallisten jätteiden ja pienten sähkölaitteiden kierrätystä Pop up -lajitteluasemin. Vuonna 2017 Kuopion torilla pidetty ensimmäinen Pop up -lajitteluasema sai jatkoa syyskuussa Kuopion Puijonlaaksossa ja Nurmeksessa.  Tapahtuman idea on tuoda päiväksi Pop up -lajitteluasema lähelle asukkaita. Asemat on tuotu paikkoihin, joissa lajitteluasema sijaitsee kauempana, ja tavoitteena on palvella nimenomaan autottomia kotitalouksia. Yhtiö aikoo järjestää Pop up -lajitteluasemia jatkossakin.

Lajitteluasemalle tuotiin pieniä sähkölaitteita ja kodin vaarallisia jätteitä. Paikanpäällä myös neuvontaa lajittelusta ja kierrätyksestä.Suositut Pop up -tapahtumat ovat keränneet jopa jonoa. Pop up -lajitteluasemalla otettiin vastaan käsissä kannettava määrä pienikokoisia kodin jätteitä. Asemalle tuotiin paljon muun muassa kahvin- ja vedenkeittimiä, pieniä valaisimia ja kodin vaarallisia jätteitä. Paikan päällä annettiin myös neuvontaa lajittelusta ja kierrätyksestä.

Nurmeksen siirtokuormausalue valmistuI syksyllä

Jätekuljetusten logistiikkaa tehostavan Nurmeksen siirtokuormausaseman työt alkoivat lokakuussa. Syksyn aikana jätteiden siirtokuormaus hoidettiin väliaikaisjärjestelyin. Alueen viimeistelyt tehdään loppuun keväällä 2019.

Hyväkuntoisten kodintavaroiden tuo ja vie -piste lajitteluasemalla

Käyttökelpoisten tavaroiden uudelleenkäyttöä helpottava palvelu Kiertokukko avattiin kaikille Pikkukukko lajitteluasemille toukokuussa. Kotitaloudet voivat jättää itselleen tarpeettoman, käyttökelpoisen tavaran erilliseen Kiertokukko-pisteeseen. Samalla pisteeltä voi ottaa mukaan tarpeellisen tavaran.