• VALIKKO

Ekopisteet

Ekopisteet ovat yhtiön tai Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n järjestämiä alueellisia keräyspisteitä, joissa kerätään hyödynnettäviä jätteitä. Ekopisteissä kerätään kotitalouksien kartonki- ja lasipakkauksia sekä metallia ja paperia. Lisäksi muovipakkausten keräys on järjestetty osaan pisteistä. Yhtiö avasi vuoden aikana ekopisteet Juukaan, Lieksaan, Pieksämäelle ja Rautalammille ja Kuopion Syvänniemelle. Yhtiöllä on yhteensä 23 ekopistettä.
 


PIKKUKUKKO LAJITTELUASEMIEn kävijämäärä kasvoi Kiertokukon myötä

Jokaisessa toimialueen kunnassa on miehitetty Pikkukukko lajitteluasema. Lajitteluasemalle kotitaloudet ja yritykset voivat toimittaa sellaiset jätteet, joita ei voi laittaa tavalliseen keräysastiaan kokonsa tai muiden ominaisuuksiensa vuoksi. Tavallista jäteastiaan kuuluvaa talousjätettä ei vastaanoteta lajitteluasemille. Asemilla otetaan veloituksetta vastaan metalli- ja puujätteet, sähkölaitteet sekä vaaralliset jätteet. Muut jätteet (energia- ja loppujäte) otetaan vastaan pienkuormamaksulla.

Lajitteluasemien asiakasmääriä kasvatti käyttökelpoisten tavaroiden uudelleenkäyttöä helpottavan Kiertokukko-palvelun laajentuminen kaikille asemille. Vuonna 2018 lajitteluasemilla kirjattiin yhteensä 125 171 (2017: 109 300) asiakaskäyntiä.
Lajitteluasemien kautta kulki noin 25 136  (2017: 21 480) tonnia jätettä, josta hyödynnettiin 99 %. Vaarallisia jätteitä kerättiin yhteensä noin 451 tonnia (3,9 kg/asukas) ja sähkö- ja elektroniikkalaitteita 1 788 t (7,6 kg/asukas).

Toukokuussa Kuopion, Lieksan, Pieksämäen, ja Siilinjärven lajitteluasemat palvelivat kolmena lauantaina ja muut lajitteluasemat kahtena.

21 paikkakunnalla palvelee Pikkukukko lajitteluasema.

 

 


KUOPION JÄTEKESKUS

Kuopion jätekeskuksen tehtävänä on jalostaa tai ohjata jätemateriaaleja uusiokäyttöön.   Alueen laajuus on kaikkiaan 140 ha. Alueella toimii kahdeksan yritystä. Kuopion jätekeskuksen yhteydessä toimii myös Pikkukukko lajitteluasema.

Vastaanotettavat jätteet

  • Rakennusjätteet
  • Tuotantotoiminnan jätteet
  • Maa- ja kiviainekset
  • Yhdyskuntajätteet

Kuopion jätekeskuksen yhteydessä toimii myös pientuojia palveleva Pikkukukko lajitteluasema.

Jätekeskuksen vaa'alla punnittiin yhteensä 40 900 kuormaa.

 

 


APTEEKIT YHTEISTYÖKUMPPANINA

Yhtiö kerää koko toimialueen kotitalouksien lääkejätteet yhteistyössä 44 apteekin kanssa. Kodin vanhat lääkkeet voi jättää maksutta apteekkiin. Vuonna 2018 apteekeista noudettiin lääkejätteitä 22,3 tonnia.

VAARALLISTEN JÄTTEIDEN KERÄYSAUTO

Vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden keräysautot kiersivät Kuopiossa ja Maaningalla. Kuopiossa keräysauto ajoi joka viikko tiistaisin ja Maaningalla joka toinen viikko maanantaisin. Kävijöitä kirjattiin yhteensä noin 1 000.