• VALIKKO

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulutasoisia opinnäytetöitä ohjattiin vuoden aikana yksi.

Markus Airikkala opinnäytetyö: Jätekeskuksen paloturvallisuus ja toimintaohjeistus