• VALIKKO

TOIMINTAA 2018

Taloyhtiöille tarjottiin mahdollisuus tilata lajittelukyltit katoksiin. Lajittelu jätekatoksessa helpottuu entisestään, kun ohjeet tavallisimpien jätteiden lajitteluun ovat kootusti esillä jätekatoksen seinällä.


Vuoden aikana kilpailutettiin Kuopion keskeisen alueen ja läntisen urakka-alueen jäteastioiden ja syväkeräysvälineiden tyhjentäminen sekä jätteen kuljettaminen. Kuopion alueen kilpailutuksessa kannustettiin mm. vaihtoehtoisen polttoaineen käyttöön kuten biokaasun tai uusiutuvan dieselin. Läntinen urakka käynnistyi lokakuussa. Samassa yhteydessä optimoitiin keräysreittejä.


Tietosuojapaperien keräys aloitettiin Kuopion, Pieksämäen ja Siilinjärven Pikkukukko lajitteluasemilla.


Yhtiö on linjannut kiertotalouden toiminnassaan siten, että edistämme liiketoiminnallamme kiertotaloutta ja toimimme siinä esimerkkinä. Tämä toiminta näkyy palvelutarjonnan jatkuvana laajentumisena muun muassa kotitalouksille suunnatuissa palveluissa. Uutena palveluna aloitti Pihakukko palvelukonsepti.


Omakotitaloasukkaiden biojätteen kierrätysratkaisuksi tarjottiin kompostoreja kotiin toimitettuna. 


Yhtiö tukee koulujen kestävän kehityksen työtä Kummikoulu toiminnalla. Kummikoulutoiminta otettiin osaksi valistustyötä. Kevään kummikouluhaussa valittiin toimialueen ala-, ylä- ja yhtenäiskouluista kuusi ensimmäistä koulua mukaan kummikouluohjelmaan, joka alkoi syksyllä.

 

 


Lajitteluasemien palveluvalikoimaa laajennettiin lisäämällä jokaiselle lajitteluasemalle käytettyjen tavaroiden uudelleen käyttöä edistävä Kiertokukko- palvelu.

"Tuo tullessas, vie mennessäs”


Kärrykukko-palvelu avattiin kolmelle lajitteluasemalle. Peräkärryjä vuokrataan Kuopiossa, Pieksämäellä ja Siilinjärvellä  jätteiden ja maa-ainesten kuljetukseen.


Yhtiö tarjosi jo seitsemättä vuotta peräkkäin maksutonta ja puolueetonta jätevesineuvontaa yhdeksän kunnan alueella. Yleisötapahtumissa, kiinteistökohtaisilla neuvontakäynneillä ja puhelimitse annettu neuvonta on tavoittanut tähän mennessä yhteensä lähes 9000 ihmistä.


Yhtiö huolehti vähintään viikon välein tyhjennettävien 660 litraisten sekajäteastioiden sisäpintojen pesusta kerran vuodessa. Biojäteastiat pestään keväällä ja syksyllä. Tänä vuonna yhtiö tarjosi uutena palveluna jäteastian tehopesua, jossa astian kaikki pinnat pestään.


Osallistuttiin Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön (LIKES) Kunnossa kaiken ikää -ohjelmaan. KKI kannustaa työyhteisöjä huomioimaan liikunnan ja terveellisten elintapojen merkityksen työkyvylle ja työhyvinvoinnille. Projektissa toteutettiin ohjattuja liikuntatapahtumia sekä Syke Tribe-ohjelman kautta saatiin henkilökohtaista palautetta.


Tietosuoja-asetus tuli voimaan 25. toukokuuta 2018. Tietosuoja-asioiden ajantasaisuus varmistettiin yhtiön kaikissa toiminnoissa kevään aikana.


Messuille ja tapahtumiiin osallistuttiin lajittelu ja sekajätteen energiahyötykäyttö teemalla. Lisäksi saatavilla oli tietoa jätehuollon järjestämisestä, kompostoinnista ja haja-asutusalueiden jätevesiasioista. Vuoden aikana messuilla ja tapahtumissa tavoitettiin lähes 2 300 henkilöä ja oltiin mukana 12 erilaisessa tapahtumassa.


Yhtiö rakennutti vuoden aikana Suonenjoelle uuden lajitteluaseman (Kauppiaankatu 5), joka otettiin käyttöön lokakuussa. Suonenjoen lajitteluaseman rakentamisessa hyödynnettiin uusiomateriaalina betonimursketta. Yhtiöllä on 21 paikallista lajitteluasemaa, jonne kotitaloudet ja yritykset voivat toimittaa sellaiset jätteet, joita ei voi laittaa tavalliseen jäteastiaan.


Biojätteen erilliskeräyksessä mukana oleville kotitalouksille tarjottiin mahdollisuus tilata maksutta biopusseja lajittelun avuksi. Noin 40 % biojätteen erilliskeräyksessä mukana olevista kotitalouksista tilasi maksuttomia biopusseja lajittelun tueksi. Verkkolomakkeen kautta näistä tilauksista vastaanotettiin 54 % ja tilauslapulla loput 46 %.


Jätekeskuksen toimiston katolle asennettiin 10 kWp aurinkopaneelit. Kokemus oli hyvä, joten tulevana vuonna jätekeskukselle rakennetaan noin kymmenen kertaa suurempi  aurinkovoimala.


Kuopion jätekeskuksella valmistui vuoden aikana uusia kenttäalueita (0,66 ha) mm. rengasterminaalille ja kaasunpuhdistuslaitteiston maarakenteisiin. Alueiden rakentamisessa hyödynnettiin mm. betoni- ja tiilimursketta. Betonimursketta hyödynnettiin mm. kaasunpuhdistustyömaan pohjarakenteissa.


Betoni- ja asfalttimursketta hyödynnettiin Kuopion kaupungin teiden, kenttien ja kulkuväylien pohjissa mm. Leinikinkadulla ja Niuvantiellä.

Kuopion jätekeskuksella jalostetaan vuosittain yli 20 0000 tonnia maarakentamiseen soveltuvia uusiomateriaaleja. Uusiomateriaaleja käyttämällä rakennushankkeiden ympäristövaikutukset pienentyvät, koska neitseellisten kiviaineisten hankintatarve vähenee.


Kuopiossa järjestettiin syksyllä pilotti, jossa kokeiltiin kannustaako mobiilipeli parempaan jätteiden lajitteluun asuinkiinteistöllä. Ketun kierrätys on yhteisöllinen mobiilipeli, joka kannustaa tarkkailemaan omaa kierrätystä. Pelaajat kisailivat keskenään sekä kierrätyksen laadusta että määrästä. Mobiilipeli kehitettiin 48 tuntia kestäneessä 3R Game Jam -tapahtumassa elokuussa. Pilottia olivat toteuttamassa yhdessä KierRe – Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa ja SmaRa – Savilahden smarteimmat ratkaisut -hankkeet sekä Kuopion opiskelija-asuntoyhtiö Kuopas ja Jätekukko.

 

 


Yhtiö täydensi vuoden aikana ekopisteverkostoa avaamalla kuusi uutta pistettä. Kotitaloudet voivat tuoda ekopisteelle kartonki- ja lasipakkauksia sekä metallia ja paperia. Ekopisteissä kerätyt hyötyjätteet toimitetaan kierrätettäväksi eli materiaalina hyödynnettäväksi.


Syksyllä kouluille suunnatussa kilpailussa oppilaita kannustettiin ruokahävikin vähentämiseen. Kampanjassa hävikkilähettiläät Savonia-ammattikorkeakoulusta kertoivat 5.-6. luokkalaisille hävikin synnystä ja sen torjumiskeinoista. Hävikkiviikko koulukampanja järjestettiin yhdessä yhdessä Servican, Savonian ja Kuopion kaupungin kanssa.


Yhtiö on pyrkinyt helpottamaan vaarallisten jätteiden ja pienten sähkölaitteiden kierrätystä Pop up -lajitteluasemin. Vuonna 2017 Kuopion torilla pidetty ensimmäinen Pop up -lajitteluasema sai jatkoa kuluneena vuonna syyskuussa Kuopion Puijonlaaksossa ja Nurmeksessa. Kävijöitä riitti jonoksi asti.
 


Jännenvirran siltatyömaan tukipuut murskattiin ja toimitettiin hyötykäyttöön. Lisäksi vanhan sillan betonirakenteet murskattiin ja murske hyödynnettiin maarakentamisessa.


 

Betonimursketta hyödynnettiin Iivon lenkin rakenteissa lähes 4000 tonnia, eli noin 100 rekkakuormaa. Yhteensä uusiomateriaaleja toimitettiin Kuopion kaupungin Puijon hiihtostadionille maarakentamiseen noin 350 rekkakuormaa.

 


Yhtiö uudisti ekopisteidensä keräyskalustoa ja myi vanhat käyttökelpoiset avokatokset ja siirtolavat uudelleen hyödynnettäksi Kiertonet.fi -portaalissa.


Lajitteluasemalla asioinnin helpottamiseksi ja sujuvoittamiseksi otettiin käyttöön Kuopion Pikkukukossa (Kaatopaikantie 316) älypuhelimeen ladattava sovellus.

 


KIVO järjesti yhdessä Jätekukon kanssa jätelaitosten Neuvonta- ja viestintäpäivät Kuopiossa. Päivien teemana on asukkaan tehokkaampi tavoittaminen. Päiviltä sai eväitä niin neuvontatyöhön, digitaalisen viestinnän työkalupakin kokoamiseen kuin palvelumuotoiluunkin.


Taloushallinnossa otettiin käyttöön uusi laskujen elinkaaripalvelu.