• VALIKKO

Kohti jätteetöntä yhteiskuntaa

Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Tämä taas edellyttää energiatehokkuutta ja luonnonvarojen entistä viisaampaa käyttöä. Toimenpiteitä vaaditaan yhteiskunnan kaikilta sektoreilta – niin yrityksiltä, julkiselta hallinnolta kuin kansalaisilta. Jätehuollon osa on ohjata ihmisiä kohti jätteetöntä yhteiskuntaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan monta askelta, mutta hyvin on matkalle jo päästy. Jo tällä hetkellä Jätekukon keräämä ja vastaanottama jäte saadaan pääosin toimitettua niin materiaalina kuin energiana hyödynnettäväksi raaka-aineeksi, ja vain pieni murto-osa menee loppusijoitettavaksi. Loppusijoituksen osuus jätevirrasta vuonna 2018 oli vain 3 % – vertailun vuoksi vielä 10 vuotta sitten se oli 37 %.

Jätteetön yhteiskunta edellyttää ihmisten toiminnan muuttumista. Tähän tarvitaan valistusta, neuvontaa, viestintää ja toimivaa palveluverkostoa. Tätä tuemme myös uusilla keinoilla kuten tuottamalla videosisältöjä. Vuoden 2018 aikana kummikoulutoiminta aloitettiin kuudessa koulussa, oltiin mukana koulujen teemapäivissä ja pidettiin oppitunteja lajittelu-, kierrätys- ja jätteenvähentämisteemoilla. Koululaiset kävivät tutustumassa myös jätekeskuksen toimintaan. Lisäksi yhteistyö Yrityskylä Itä-Suomessa jatkui. Yrityskylässä oppilaat työskentelevät vastuullisena kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa. Valistustoiminta kohtasi vuoden aikana yli 8 000 lasta ja nuorta. Ihmisten joukkoon jalkauduttiin eri tapahtumissa ja kohdattiin noin 3 000 ihmistä. Kaikkiin alueemme talouksiin jaettiin vuosikalenteri ja asiakaslehti. Asiakkaita palveltiin myös Omakukko-palvelun ja uutena käyttöönotetun chat-kanavan kautta.

Suonenjoelle rakennettiin uusi Pikkukukko lajitteluasema, jonka rakenteissa hyödynnettiin noin 6 000 tonnia betonimursketta. Kaikilla lajitteluasemilla otettiin käyttöön Kiertokukko-palvelu, jonka avulla yli 4 000 kpl käyttökelpoista tavaraa löysi uuden kodin – erityisen suosittuja olivat urheiluvälineet, kirjat ja astiat. Uutena palveluna käyttöönotettiin kompostorien myynti kotiin toimitettuna koko toiminta-alueelle. Taloyhtiöiden jätehuoltoa parannettiin toimittamalla lajitteluohjekylttejä jätekatoksiin ja tarjoamalla jäteastioiden tehopesua pelkän sisäpesun sijaan.  

Yhtiö sai toimitettua Riikinvoimalle ja muille laitoksille polttokelpoista tavaraa siten, että poltettavan jätteen varastot edelleen pienenivät. Materiaalihyötykäytön osalta harppauksia tehtiin etenkin betonin ja tuhkan osalta.

Lainsäädännön muutokset kohdentavat yhtiön toimintaa entistä selkeämmin kotitalouksien ja kuntien jätehuollon palveluihin. Tulemme parantamaan edelleen asiakaskokemuksia uusilla jätehuoltopalveluilla, laajemmilla palveluajoilla ja – digitalisaation mahdollistamana – ajasta ja paikasta riippumattomilla palvelutavoilla. Resurssiviisaus tulee näkymään toiminnassamme entistä näkyvämmin materiaalihyödyntämisenä ja uusiutuvan energian hyödyntämisenä.

Jätekukon liikevaihto ja tulos nousivat vuonna 2018 uuteen ennätykseen. Tämä johtuu yleisestä talouden kehityksestä ja omasta aktiivisesta toiminnastamme. Tulosta nosti erityisesti Riikinvoiman hyvä toiminta ja onnistuneet kilpailutukset lisääntyneen liikevaihdon lisäksi. Hyvästä vuodesta kiitän asiakkaitamme, henkilökuntaamme, hallitusta ja omistajia.


Arto Ryhänen, Jätekukon toimitusjohtaja