• VALIKKO

Tehokas keräyslogistiikka

Vuonna 2018 korostettiin erityisesti ympäristöarvoja. Vuoden aikana kilpailutettiin Kuopion keskeisen alueen ja läntisen urakka-alueen jäteastioiden ja syväkeräysvälineiden tyhjentäminen sekä jätteen kuljettaminen. Läntinen urakka käynnistyi lokakuussa. Samassa yhteydessä optimoitiin keräysreittejä yhdessä urakoitsijoiden kanssa. Kaikissa kuljetusurakoissa on edellytetty moottorinpäästöluokitusta EURO6. Kuopion keskeisen urakoiden kilpailuttamisessa kannustettiin erityisesti esimerkiksi vaihtoehtoisen polttoaineen käyttöön kuten biokaasun tai uusiutuvan dieselin. Polttoaineen kulutusta ja päästöjä pyritään vähentämään muun muassa optimoimalla kuljetusreitteijä.

Yhtiöllä on pitkällinen kokemus jätekuljetusten kilpailuttamisesta ja kuljetuslogistiikan kilpailuttamisesta. Urakka-aika on pääsääntöisesti viisi vuotta kolmen vuoden optiolla. Jätteiden kuljetukset kilpailutetaan asukkaiden puolesta, pois lukien lietteiden kuljetukset.

Urakka-alueet on jo kilpailutusvaiheessa huomioitu niin, että alueen ajoreitit saadaan suunniteltua mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi yhtiön alueella oleva kiinteistöittäisen keräyksen alue, sekä tämän ulkopuolelta jäteastioita tyhjennettäessä veloitettava reittipoikkeamamaksu, ohjaavat sijoittamaan jäteastioita parempikuntoisten teiden varsille. Tällä säästetään sekä alueen tiestöä että vähennetään jäteauton päästöjä keskittämällä keräysreittejä. Yhteensä noin 80 kuljettajan avulla kerätään syntypaikkalajitellut jätteet hallitusti talteen ja kuljetetaan lajinsa mukaiseen käsittelyyn materiaali- tai energiakäyttöön.

Yhtiö edellyttää ympäristövastuullista toimintaa myös urakoitsijoilta.