• VALIKKO

Kiinteistökohtainen keräys

Kiinteistökohtaiseen jätteen keräykseen liitytään joko kiinteistökohtaisella jäteastialla tai lähikiinteistöjen yhteisellä jäteastialla (kimppa).

Biojätteen erilliskeräys koski vuonna 2016 jätehuoltomääräysten mukaisesti taloyhtiöitä, joissa on huoneistoja 10 tai enemmän. Biojätteen ja kartongin keräys laajenee syksyllä 2017 vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöille.

Biojätteen, kartongin, lasin ja metallin kerääminen alkoi 1.10.2017 (Outokummussa 1.10.2018) niillä kiinteistöillä, joita velvoite ei ole aiemmin koskenut.

Muovipakkausten keräys alkoi 1.10.2017 Kuopion keskeisellä taajama-alueella sekä Siilinjärven ja Pieksämäen keskustaajamissa. Keräys järjestettiin keräysalueen kiinteistöille, joilla on vähintään 40 asuinhuoneistoa. Keräys järjestetään vähintään 10 000 asukkaan taajamissa. Myös ne kiinteistöt, joita erilliskeräysvelvoitteet eivät koske, voivat liittyyä mukaan keräysreittien varrelta.
 

Muovipakkausten keräyksessä on mukana yli 700 kiinteistöä, velvoite noin 350 kiinteistöllä.

Jätehuollon järjestäminen 2017

  Usean lähikiinteistön yhteinen jäteastia (kimppa) Kiinteistökohtainen jäteastia Aluekeräyspiste
  27 360 37165 14849
 


Aluekeräyspisteet

Pääsääntöisesti haja-asutusalueiden asukkaita palvelevat yhteiset sekajätteiden aluekeräyspisteet, joihin voivat liittyä omakotitalot, paritalot sekä myös vapaa-ajan kiinteistöt.


Aluekeräyspisteitä yhtiöllä on yhteensä 166 kpl, joista 91 kpl ympäri vuoden käytössä ja 75 kpl vain kesäkäytössä. Vuoden aikana avattiin kahdeksan uutta aluekeräyspistettä. Lisäksi kahdeksalla keräyspisteellä tehtiin muita muutoksia (mm. keräysvälineiden päivitys, paikan vaihto).

Alueellinen jätteen keräyspaikka palvelee kiinteistöjä, joilla ei ole käytössä omaa tai lähikiinteistöjen yhteistä jäteastiaa.

keräyspisteet vuonna 2017

  Sekajäte Biojäte Kartonki Pahvi Metalli Lasi
Pisteet 45113 3704 3383 745 2182 2116