• VALIKKO
SUURENNA
KESKEISET TUNNUSLUVUT 2013 2014 2015 2016 2017
Liikevaihto (1000 €) 18 317 18 544 19 694 20 309 21 597
Liikevoitto (1000 €) 1 112 930 617 1086 2 462
Liikevoitto (% liikevaihdosta) 6,1 5,0 3,1 5,3 11,4
Quick ratio (maksuvalmius) 1,7 1,3 2,2 1,4 2,34
Omavaraisuusaste (%) 61,0 62,3 46,5 47,7 51,3

SUURENNA

Oma pääoma

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
milj. euroa 2,03 2,43 2,67 3,11 3,79 4,21 5,19 5,77 6,2 7,4 9,03

Tuloslaskelma

› Lue lisää

Tilinpäätöksen liitetiedot

› Lue lisää

SUURENNA
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Investoinnit 0,862 1,309 0,744 0,621 1,472 1,562 1,730 0,607
Poistot 0,647 0,717 0,720 0,587 0,589 0,627 0,775 0,779


Hallituksen
toiminta-
kertomus

› Lue lisää

SUURENNA

Omavaraisuus

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
% 29,9 35,2 41,1 44,5 46,4 48,1 61,0 62,3 46,5 47,7 51,3

Tase

› Lue lisää

SUURENNA

Liikevaihto

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
milj. euroa 12 13,20 13,30 14,60 15,70 17 18,30 18,50 19,7 20,3 21,6

SUURENNA

Liikevoitto

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
milj. euroa 0,75 0,67 0,51 0,57 0,90 0,44 1,13 0,93 0,617 1,086 2,463

SUURENNA

Liikevoitto % liikevaihdosta

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
% 6,0 4,7 3,9 3,8 5,5 2,4 6,1 5,0 3,1 5,3 11,4

 

Rahoituslaskelma

› Lue lisää