• VALIKKO

Ekopisteet

Ekopisteet ovat yhtiön tai Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n järjestämiä alueellisia keräyspisteitä, joissa kerätään hyödynnettäviä jätteitä. Ekopisteissä kerätään kartonki- lasi- ja metallipakkauksia ja paperia. Lisäksi muovipakkausten keräys on järjestetty osaan pisteistä. Yhtiöllä on 13 ekopistettä. Tulevana vuonna yhtiö täydentää ekopisteverkostoa Savo-Pielisen jätelautakunnan päättämän palvelutason mukaisesti.


PIKKUKUKKO LAJITTELUASEMAT

Jokaisessa toimialueen kunnassa on miehitetty Pikkukukko lajitteluasema. Lajitteluasemalle kotitaloudet ja yritykset voivat toimittaa sellaiset jätteet, joita ei voi laittaa tavalliseen keräysastiaan kokonsa tai muiden ominaisuuksiensa vuoksi. Tavallista jäteastiaan kuuluvaa talousjätettä ei vastaanoteta lajitteluasemille. Asemilla otetaan veloituksetta vastaan metalli-, puu- ja sähköromu sekä vaaralliset jätteet. Muut jätteet (energia- ja loppujäte) otetaan vastaan pienkuormamaksulla.

Lajitteluasemien asiakasmäärät ovat kasvaneet tasaisesti vuosittain. Vuonna 2017 lajitteluasemilla kirjattiin yhteensä 109 300 (2016: 102 500) asiakaskäyntiä. Lajitteluasemien kautta kulki noin 21 480 (2016: 17 840) tonnia jätettä, josta hyödynnettiin 99 %. Vaarallisia jätteitä kerättiin yhteensä noin 556 tonnia (3,9 kg/asukas) ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromua 1645 t (7,6 kg/asukas).

Koti kuntoon -päivillä asioitiin vilkkaasti toukokuussa, jolloin Kuopion, Lieksan, Pieksämäen, ja Siilinjärven lajitteluasemat palvelivat kolmena lauantaina ja muut lajitteluasemat kahtena. Asiakkaita kävi Koti kuntoon -päivillä kaikilla lajitteluasemilla yhteensä noin 2 100.

Vuonna 2017 aloitettiin Suonenjoen lajitteluaseman suunnittelytyö.

21 paikkakunnalla palvelee Pikkukukko lajitteluasema.

 

Lajitteluasemien jätteistä hyödynnettiin 99 %.


KUOPION JÄTEKESKUS

Kuopion jätekeskuksen tehtävänä on jalostaa tai ohjata jätemateriaaleja uusiokäyttöön.  Jätekeskuksella vastaanotettiin viime vuonna yhteensä noin 180 000 tonnia erilaisia jätteitä, joista toimitettiin edelleen hyödynnettäväksi 98 %. Alueen laajuus on kaikkiaan 140 ha. Alueella toimii kymmenen yritystä ja lähes 50 henkilöä. Kuopion jätekeskuksen yhteydessä toimii myös Pikkukukko lajitteluasema.

Vastaanotettavat jätteet

  • Rakennusjätteet
  • Tuotantotoiminnan jätteet
  • Maa- ja kiviainekset
  • Yhdyskuntajätteet

Kuopion jätekeskuksen yhteydessä toimiva Pikkukukko lajitteluasema palvelee pientuojia. Sinne vastaanotetaan jätteitä, joita ei voi laittaa tavalliseen jäteastiaan kokonsa tai muiden ominaisuuksiensa vuoksi. Näitä jätteitä ovat puu, metalli, huonekalut, kipsi, kattohuopa, suursäkit, betoni, tiili, posliini, energiajäte ja loppujäte.

Kuopion jätekeskuksella on viime vuosien ajan tehty merkittäviä investointeja ja muutettu toimintatapoja kiertotalouden edistämiseksi. Alueella toimii kymmenen yritystä ja lähes 50 henkilöä.


APTEEKIT YHTEISTYÖKUMPPANINA

Yhtiö kerää koko toimialueen kotitalouksien lääkejätteet yhteistyössä 44 apteekin kanssa. Kodin vanhat lääkkeet voi jättää maksutta apteekkiiin.

VAARALLISTEN JÄTTEIDEN KERÄYSAUTO

Vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden keräysautot kiersivät Kuopiossa ja Maaningalla. Kuopiossa keräysauto ajoi joka viikko tiistaisin ja Maaningalla joka toinen viikko maanantaisin.