• VALIKKO

JÄTTEIDEN Hyödyntäminen

Vuonna 2017 Kuopion jätekeskukseen toimitettiin jätteitä yhteensä 148 080  t, joka oli 8 % enemmän kuin vuonna 2016. Vastaanotetuista jätteistä 97 % hyödynnettiin. Vain 3 prosenttia (4 814 t) vastaanotettavasta materiaalista loppusijoitettiin. Loppusijoitukseen päätyi jäte, joka on poistettava kiertokulusta esim. asbesti, ja hyödyntämiskelvoton jäte, esim. rakennusvilla.

Osa Jätekukon jätteistä viedään suoraan hyödyntämispaikkoihin, eivätkä ne kulje jätekeskuksen kautta. Esimerkiksi Jätekukon alueen sekajätteistä n. 20 % toimitettiin suoraan Riiikinvoiman Ekovoimalaitokselle.

Kuopion jätekeskukseen vastaanotetut jätteet

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Maa- ja kiviainesjäte 21 726 11 785 4927 18 627 8092 2986
Tuotantotoiminnan jäte 2555 5995 3053 2302 7592 14767
Rakennusjäte 60 323 65 499 59 772 53784 62495 67690
Yhdyskuntajäte 69 003 65 700 67 786 61632 53487 43000


 

Vastaanotetun tuotantotoiminnan jätteen määrä kasvoi noin 98 % verrattuna vuoteen 2016. Tuotantotoiminnnan jätemäärä kasvoi, koska tuhkia vastaanotettiin noin 7 000 tonnia enemmän kuin vuonna 2016.

Kuopion jätekeskukselle vastaanotettiin yhdyskuntajätteitä noin 25 % vähemmän kuin vuonna 2016. Määrä väheni, koska sekajätteitä ajetaan myös suoraan Riikinvoiman ekovoimalaitokselle.

Rakennusjätettä vastaanotettiin vuonna 2017 yhteensä noin 67 690 t, joka oli 8 % enemmän kuin vuonna 2016. Rakennusjätteestä 4 % loppusijoitettiin ja 96 % hyödynnettiin. Suurin osa rakennusjätteestä oli kiviaineksia 19 760 t (31 %).

Kuopion jätekeskukselle vastaanotettiin maa- ja kiviainesjätteitä 2 986 t (2016: 8 090 t). Maa- ja kiviainesjätteisiin kuuluu puhtaat ja pilaantuneet maat sekä kivet ja louheet.

Hyödyntäminen

Jätekeskuksella hyödynnetään useita jätejakeita.