• VALIKKO

Sekajäte toimitettiin energiahyötykäyttöön Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitokselle, joka otettiin kaupalliseen käyttöön 1.4.2017. Kiertopetitekniikkaan perustuva jätteenpolttolaitos hyödyntää energiaksi Itä- ja Keski-Suomessa ja Kainuussa syntyvän kierrätykseen kelpaamattoman yhdyskuntajätteen sähkön ja kaukolämmön tuotannossa. Voimalan vuodessa tuottama sähkö riittää noin 4300 omakotitalon tarpeisiin ja kaukolämpö noin 10 000 omakotitalon lämmittämiseen.

Sekajätettä toimitettiin Riikinvoiman ekovoimalaitokselle 31 860 t ja sekajätteestä valmistettua polttoainetta (RDF) toimitettiin Riikinvoimalle 11 760 tonnia.

 


Omistajayhtiöt

omistusosuudet

– Jätekukko Oy, Kuopio 15,8 %
– Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi 3,16 %
– Keski-Savon Jätehuolto, Varkaus 7,52 %
– Metsäsairila Oy, Mikkeli 4,36 %
– Puhas Oy, Joensuu 11,08 %
– Sammakkokangas Oy, Saarijärvi 2,36 %
– Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy, Savonlinna 3,16 %
– Ylä-Savon Jätehuolto Oy, Iisalmi 5,16 %
– Varkauden Aluelämpö Oy 47,4 %