• VALIKKO

 

jÄTEMÄÄRÄT

Yhtiön toimialueella jätteitä vastaanotetaan Ekopisteissä, lajitteluasemilla ja Kuopion jätekeskuksella. Yhtiö toimittaa hyödynnettävät jätejakeet jatkokäsittelyyn. Osa jätteistä prosessoidaan Kuopion jätekeskuksella ennen niiden jatkojalostusta.

 
 

Jätelaji (tonnia) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sekajäte 44 480 43 680 42 630 43 500 44 370 41 561
Biojäte 8 050 8 710 8 960 8 680 7800 8 190
Pahvi ja kartonki 2 740 2 600 2 450 2 530 2420 2400
Lasi 490 530 570 580 400 290
Metalli 3 000 2 730 3 360 3 250 3930 4565
Muovipakkaukset (keräys kiinteistöiltä alkoi 10/2017)           53
Vaaralliset jätteet 1230 1510 1360 1390 1210 1073
Puutarhajätteet 1 870 2 140 2 400 4 070 2640 2530
Energiajäte 5 810 2 930 6 500 3 040 3010 3680
Sähköromu 1 700 1 260 1 690 1 730 1460 1570
Muu yhdyskunta 300 350 1 600 7 100 4840 4670
Paperi         5440 5965
Tuhka, hyödynnettävät         2990 10 960
Lietteet 1 090 3 910 2 000 1 160 2870 1400
Lanta 920 1 300 240 370 400 420
Haudattavat jätteet 470 1 140 230 750 1600 1200
Rakennusjäte 16 570 16 100 12 600 13 700 18 240 22 980
Asfaltti, betoni ja tiili 33 800 38 060 35 700 28 600 30 100 28690
Kipsijäte, hyödynnettävä 0 0 110 250 310 330
Puut 9 870 11 470 10 530 11 590 12 070 12 010
Hyödynnettävät maat 18 960 11 580 4 900 17 640 7640 1500
Pilaantuneet maat 2 990 540 200 960 450 1480
Yhteensä 154 340 150 540 138 030 150 850 154 190 157 115