• VALIKKO

Henkilöstötunnusluvut

  2016 2017
Henkilöstön määrä (tilanne 31.12., kpl) 41 42
Henkilöstötyövuodet yhteensä (htv) 42 40,2
Määräaikaiset (tilanne 31.12, kpl) 12 7
Naisten osuus (%) 71 70
Miesten osuus (%) 29 30
Koulutuspäivien määrä (kpl) 165 168
Koulutuksen kulut (eur/htv) 512 547
Virkistys- ja harrastustoiminnan kulut (eur/htv) 380 409
Työtapaturmat (kpl) 2 0
Tapaturmapoissaolot (pv/htv) 0 0
Sairauspoissaolot (pv/htv) 8 4
Työterveyshuolto (eur/htv) 317 320