• VALIKKO

Rengasromun hyödyntäminen lisääntyi Itä-Suomessa

Yhtiö teki Kuusakoski Oy:n kanssa kaksivuotisen vuokrasopimuksen 5 000 neliömetrin maa-alueesta Kuopion jätekeskuksella. Kierrätysliiketoimintaa harjoittava Kuusakoski aloitti  maaliskuussa rengasterminaali toiminnan jätekeskuksella. Kuusakoski kerää ja jatkojalostaa hyötykäyttöä varten Suomessa käytöstä poistuvat renkaat, kaikkiaan yli 50 000 tonnia vuodessa. Renkaat tuodaan Kuopion jätekeskukselle Kuusakosken kuljettamana Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Kainuun alueelta ja määrä on arvioiden mukaan noin 2 500 tonnia vuodessa.

Yhtiö on tehnyt jo vuosia yhteistyötä erilaisten materiaalien hyödyntämisessä. Alueellinen rengasterminaali ja siellä tehtävät käsittelyt mahdollistavat rengasromun paikallisen hyödyntämisen myös Itä-Suomen alueella.


Uusiomateriaalien hyötykäyttö -hanke

Uusiomateriaalien hyötykäyttö -hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukema hanke, jonka tehtävä on lisätä uusiomateriaalien hyötykäyttöä. Hanke kestää 31.12.2017 saakka ja sitä osarahoittavat Jätekukko Oy, Puhas Oy, Metsäsairila Oy, Fortum Power and Heat Oy, Kuopion Energia Oy sekä Yara Suomi Oy.

Materiaalipankki toiminta aloitettiin tuhkien osalta jätekeskuksella. Kuopion Energialta tullutta tuhkaa on hyötykäytetty materiaalipankin kenttärakenteissa noin 5 000 tonnia.
Verkostoitumista maanrakennus urakoitsijoihin ja muihin sidosryhmiin jatkettiin. Jätekeskuksella järjestettiin joulukussa urakoitsijoille suunnattu Uusiomateriaalit maanrakentamisessa – iltapäivä, johon osallistui yli kaksikymmentä henkilöä. Tilaisuudessa oli puhumassa Ossi Tukiainen ELY-keskukselta, Sami Pailamo Sitowiselta, Pekka Rautiainen Kuopion kaupungilta ja Jani Bergström Jätekukolta.
 

 


Kumpusaarentiellä käytettiin betonimursketta yhteensä 3 007 tonnia tien rakentamisessa.


Muovipakkausten kiinteistökeräys

Muovipakkausten kiinteistökeräys aloitettiin syksyllä 2017 suuren suosion saattelemana Kuopiossa, Pieksämäellä ja Siilinjärvellä. Mukaan odotettiin noin 350 taloyhtiötä, mutta odotukset täyttyivät kaksinkertaisesti. Keräykseen liittyneiden kiinteistöjen määrä on jatkanut kasvuaan niin, että tällä hetkellä jo joka toinen keräysalueella taloyhtiössä asuva voi viedä muovipakkaukset keräykseen helposti omalla kiinteistöllään.

Kiinteistökeräyksen alkaessa 1.10.2017 mukana oli yli 700 kiinteistöä, ja keräys kosketti yli 50 000 henkilöä.

Palvelun järjestämisestä päätettiin jo vuonna 2015 (Savo-Pielisen jätelautakunnan kokous 24.11.2015, jätehuoltomääräysten hyväksyminen § 25). Keräyksen aloitukselle tuli siirtymäaika 1.10.2017 asti. Ennen varsinaista keräyksen aloittamista järjestettiin keräyskokeilu ja kysely Kuopiossa kolmella Kiinteistö-KYS Oy:n kiinteistöllä (yhteensä 141 huoneistoa). Keräyskokeilun tavoitteena oli selvittää suuntaa antava muovipakkausten kertymä ja tutkia kerättävän jätteen laatua. Myös tiedotus- ja opastusmateriaalia haluttiin testata ennen varsinaisen keräyksen aloittamista.

Kokeilussa keräykseen tuotiin asuinhuoneistoa kohti keskimäärin noin 89 litraa (noin 1,3 kg) muovipakkauksia. Viikossa muovipakkauskertymä oli keskimäärin noin 10 litraa/talous (noin 140 g). Kerätty muovipakkausjäte oli laadultaan hyvää, kierrätykseen sopivaa. Käsitys siitä, että muovipakkausten kiinteistökohtaiselle keräykselle on kysyntää, vahvistui kyselyn kautta.

”Ei ollut haasteita, nopeasti oppi muovit laittamaan eri astioihin. Yllätyin kyllä miten paljon muovijätettä tulee.”

Ennen keräyksen aloittamista palveluneuvojamme tekivät upeaa työtä kiertäen isännöitsijöiden luona kertomassa uudesta palvelusta. Muovipakkausten keräys oltiin tuomassa lähemmäs asukkaita – vastaanotto oli todella hyvä. Isännöitsijät tarkastelivat jätetilakohtaisesti astiatarpeen ja järjestelyt jäteastioiden kokoonpanossa. Muovipakkausten kiinteistökeräyksestä kerrottiin monikanavaisesti ja koteihin jaettiin lajitteluohjeet. Muovipakkausten keräysastiat saivat kanteensa uuden jätelajin keräyksestä kertovan huomiotarran.

 
Biopussien tilausmahdollisuus


Myös vuonna 2017 tarjosimme biojätteen erilliskeräyksessä mukana oleville kotitalouksille mahdollisuuden tilata biopusseja lajittelun tueksi. Ensimmäistä kertaa tilausmahdollisuus kosketti koko toimialuettamme, ja mukana oli myös Kuopio kokonaisuudessaan. Nyt biojätteen keräysjärjestelmä (reiälliset biojäteastiat ilman sisäsäkkiä) oli koko toimialueella sama. Biopussipaketteja tilasi 34 % kotitalouksista. Eniten (55 %) kolmesta kokovaihtoehdosta tilattiin 6-litraisia biopusseja. 10-litraisia pusseja tilattiin 32 % talouksista ja 20-litraisia 13 % talouksista.


 

Tilaustapa jakautui puoliksi verkkotilauksen ja postitettavan tilauslapun kesken. Alle 10 % tilauksista tehtiin Jätekukon asiakaspalvelun kautta.


IT-infran uudistus

Vuonna 2017 yhtiö uudisti IT-infraa ottamalla käyttöön uudet palvelinratkaisut sekä IT-tukipalvelut. Edeltävänä vuonna tehdyn kilpailutuksesta uudeksi toimijaksi valikoitui MPY Palvelut Oyj. IT-infran uudistaminen lähti liikkeelle henkilöstöltä saadusta palautteesta tietojärjestelmien toimivuudesta, johon vanhoilla palvelimilla oli merkittävä vaikutus erityisesti toimintavarmuuden kautta. Uudessa ratkaisussa palvelut tuotetaan niin sanotusti yhden luukun periaatteella, jolloin kaikissa IT-infraan liittyvissä kysymyksissä voidaan olla yhteen toimijaan yhteydessä. Vuoden 2017 aikana toteutettiin muutostyöt ja IT-infran uudistusprojekti saatiin päätökseen.


Raportoinnin kehittäminen

Vuoden 2017 aikana yhtiö panosti raportoinnin kehittämiseen. Raportoinnin kehittämisen lähtökohtana oli tukea johtoa päätöksenteossa, tehdä tieto näkyväksi sekä nostaa asioita keskusteluun. Aiemmin raporttien kasaamiseen käytettiin merkittävä työpanos. Kun tietojen kasaamiseen ennen käytetty aika saadaan vapautettua, pystytään aikaa hyödyntämään tehokkaammin itse tulosten tulkitsemiseen ja keskusteluun. Tämän vuoksi osana raportoinnin kehittämistä selvitettiin erilaisten raportointityökalujen ominaisuuksia. Raportointityökaluksi valikoitui Microsoftin Power BI. Vuoden 2017 aikana otettiin raportointityökalu käyttöön ja rakensimme sen avulla erilaisia raporttipohjia yhtiön avainlukujen ympärille. Raportoinnin kehittämisen tuloksena olemme saaneet nostettua uudella tavalla asioita näkyville ja tuoneet tietoa helpommin saataville.