• VALIKKO

Opinnäytetyöt

Ammattikorkeakoulutasoisia opinnäytetöitä ohjattiin vuoden aikana viisi kappaletta.

Opinnäytetyöt 2017

Eeva Inkeroinen, Savonia AMK
Ympäristöteknologia, insinöörityö
Aihe: Jätehuollon noutopalvelujen kehittäminen kotitalousasiakkaille

Valtteri Kinnunen, Savonia AMK
Ympäristöteknologia, insinöörityöt
Aihe: Bentoniitti-moreeni seoksen soveltuvuus kaatopaikan rakenteissa

Touko Korhonen, Mikkelin AMK
Ympäristöteknologia, insinöörityö
Aihe: Näytteenoton laadun parantaminen Jätekukko Oy:lle

Joni Mutanen, Savonia AMK
Ympäristöteknologia, insinöörityöt
Aihe: Tuhka-moreeni seoksen soveltuvuus kaatopaikan rakenteissa

Saara Mölkänen, Savonia AMK
Ympäristöteknologia, insinöörityö
Aihe: OHSAS 18001 mukainen riskikartoitus Jätekukko Oy:lle