• VALIKKO

Hypeä ja palvelua

Kotimaisten kielten keskus valitsee aina kuukausittain ajanhenkeä kuvaavan uuden sanan. Muutaman viime vuoden ajalta kaikki varmaan muistavat sanat halpuuttaa, brexit, nyrkkitervehdys ja sormihyrrä. Vuonna 2017 huhtikuun kuukausisana oli ylikulutuspäivä. Suomessa ylikulutuspäivä vuonna 2017 oli 8.4.2017 eli meidän suomalaisten elintavoilla tarvittaisiin keskimäärin 3,6 maapalloa tuottamaan tarvitsemamme luonnonvarat. Maaliskuun 2018 kuukausisana oli mikromuovi. Julkisuudessa esillä olivat niin merien valtavat muovijätepyörteet kuin Kallavedenkin mikromuovit. Ympäristöasiat siis selvästi kiinnostavat ihmisiä entistä enemmän. Jätehuoltoyhtiön tehtävä on mahdollistaa asukkaiden toimiminen kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Keinoina ovat mm. valistus, neuvonta ja monipuoliset arkea helpottavat palvelut sekä laajat lajittelumahdollisuudet.

Vuonna 2017 lajittelumahdollisuuksia parannettiin laajentamalla keräyskartongin ja biojätteen erilliskeräys koskemaan jo viiden asunnon sekä lasipakkausten ja metallin keräys vähintään 20 asunnon kiinteistöjä. Julkisuudessa eniten palstatilaa sai kuitenkin muovipakkausten erilliskeräyksen alkaminen Kuopiossa, Pieksämäellä ja Siilinjärvellä.

Kotitalouksille suunnattu isojen jäte-esineiden nouto suoraan kotoa laajeni koko toimialueelle keväällä 2017. Uutena palveluna aloitettiin isojen jätemäärien kuljetukseen suunniteltu Lavakukko. Kuopion jätekeskuksen Pikkukukko lajitteluasemalla otettiin käyttöön Kiertokukko-palvelu, johon ihmiset voivat tuoda käyttökelpoista tavaraa uudelleenkäyttöön.

Valistuksessa pilotoitiin kummikoulutoimintaa Outokummussa. Onnistuneen kokeilun myötä yhtiö tarjoaa vuonna 2018  toimialueensa ala-, ylä- ja yhtenäiskouluille tukea kestävän kehityksen työhön kummikoulutoiminnan kautta.

Vuoden aikana myös sosiaalisen median kanavia hyödynnettiin viestinnässä entisestään ja uutena viestintämuotona otettiin videot, joista suosituin oli ”Päivä jätekuskin matkassa”.

On hyvä, että ympäristöasioista keskustellaan. Tämä lisää ihmisten kiinnostusta myös lajitteluun. Hyvä lajittelu edesauttaa kierrätysmateriaalien laatua ja siten niiden menekkiä. Paras lopputulos saavutetaan, kun kukin meistä ymmärtää, että lajittelulla on merkitystä.

Riikinvoiman ekovoimalaitos on toiminut suunnitelmien mukaan. Poltettavan jätteen määrä kuitenkin ylittää yhtiön kiintiön Riikinvoimalle, joten jätettä on toimitettu myös muualle energiahyötykäyttöön. Polttokapasiteetista on valtakunnallisesti puutetta, jonka vuoksi yhtiö joutui lisäksi varastoimaan jätettä. Varastossa oleva jätemäärä on kuitenkin merkittävästi pienempi kuin edellisenä vuonna.  

Hyvästä ja onnistuneesta vuodesta 2017 kiitän yhtiön asiakkaita, joilta saadun asiakaspalautteen perusteella olemme pystyneet parantamaan ja kehittämään päivittäisiä jätehuoltopalveluitamme. Lisäksi lausun kiitokset yhtiön työlleen sitoutuneelle henkilökunnalle sekä yhtiön hallitukselle ja omistajille.


Arto Ryhänen, Jätekukon toimitusjohtaja