• VALIKKO

Neuvontakäynnit 2017

  Järjestelmä ei täyttänyt vaatimuksia Vaatii pieniä korjaustoimenpiteitä Järjestelmä täyttää vaatimukset Säädökset eivät koske
Neuvontakäynnit vuonna 2017 vakituisesti asutut 39

15

20 26

 

Yhtiö järjesti kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa toiminta-alueellaan kesän aikana yhteensä 245 kiinteistöllä. Hanke jatkuu myös vuonna 2018 ja maksuttomia neuvontakäyntejä kohdennetaan myös tulevana vuonna pääasiassa ranta- ja pohjavesialueille.


Jätevesijärjestelmät tulisi saattaa määräykset täyttävään kuntoon ranta- ja pohjavesialueilla määräaikaan 31.10.2019 mennessä. Neuvontahanke osoittaa, että kunnostus on edessä vielä monella kiinteistöllä, sillä alle puolet kaikista neuvotuista kiinteistöistä täytti vaatimukset. Vakituisesti asutuista kiinteistöistä järjestelmä oli kunnossa 25 prosentilla.  
Huhtikuun alussa päivittynyt ympäristönsuojelulaki ja uusi jätevesiasetus lisäsivät selvästi ihmisten kiinnostusta hankkeeseen tänä vuonna. Tällä kertaa kiinteistökohtainen neuvonta kohdennettiin Tervon, Rautavaaran, Rautalammin ja Kuopiossa Juankosken alueille, missä neuvontaa tehtiin sekä vakituisille, että vapaa-ajan kiinteistöille ranta-ja pohjavesialueilla. Hankkeen tarkoituksena on viedä puolueetonta ja ajantasaista tietoa jätevesienkäsittelystä ja lainsäädännöstä haja-asutusalueiden kiinteistöjen omistajille.

Vuodesta 2012 asti toteutettu hanke on nyt tavoittanut yhteensä jo yli 8000 ihmistä. Hanketta on toteutettu Pohjois-Savon ELY-keskuksen myöntämällä rahoituksella. Yhteistyökumppanina neuvontatyössä vuoteen 2015 asti toimi myös Pohjois-Savon Martat ry.  

Tavoitetut ihmiset 2012-2017

  Yleisneuvonta Sähköposti- ja puhelinneuvonta Neuvontakäynnit
Tavoitetut ihmiset 4610 1367 2025