• VALIKKO

Kummikoulu - tukea koulujen kestävän kehityksen työhön

Vuoden aikana testattiin ja kehitettiin uutta valistuksen työkalua, kummikoulutoimintaa. Kummikoulutoiminnalla halutaan tarjota tukea toimialueen kouluille niiden kestävän kehityksen työhön. Sen avulla halutaan lisäksi monipuolistaa kouluille tarjottavaa oppituntimateriaalia. Toiminnan pilotoinnista sovittiin outokumpulaisen Kummun koulun kanssa jo vuoden 2016 puolella, mutta varsinainen toiminnan kehittäminen tapahtui vuoden 2017 aikana jatkuen 2018 kevääseen saakka. Kummikouluohjelman on tarkoitus pitää sisällään perustuntipaketti oppitunteineen ja rasti- ja pajapäivä ideoineen, joka tarjotaan kummikouluksi valituille kouluille. Päätös toiminnan ottamisesta osaksi valistustyötä tehdään keväällä 2018.

Neuvontaa vuonna 2017

Vuoden aikana tehdyllä neuvonnalla tavoitettiin yli 2 350 henkilöä. Kohderyhmiä olivat mm. yhdistykset, koulu- ja opiskelijaryhmät sekä taloyhtiöt. Aiheina neuvonnoissa olivat lajittelu, jätteen määrän vähentäminen ja jätehuollon järjestämiseen liittyvät asiat sekä sekajätteen energiahyötykäyttö. Ympäristökouluttaja kiersi erilaisten ryhmien luona ympäri toimialuetta mm. Juuassa, Kuopiossa, Lieksassa, Outokummussa, Pieksämäellä, Siilinjärvellä, Suonenjoella ja Valtimolla.

KIERTOO! – Kierrätysvalistusta teatterin keinoin

Kiertoo! -esitykset jatkuivat alkuvuonna helmikuussa ja syksyllä. Rytmin ja ilon täyteisessä kompostimusikaalissa seikkailivat Kierrätyskissa, Ammattinainen ja Lasigerbiili yhdessä ystäviensä Roskiksen, Maapallon ja Muovis-hamsterin kanssa. He kertoivat eri-ikäisille lapsille ja alakoulujen oppilaille, miten maapallon pelastaminen on mahdollista. Esitykset on tuotettu yhteistyössä kulttuuriosaamiseen erikoistuneen Anya Productionsin kanssa. Jätekukon tukemia esityksiä järjestettiin yhteensä yhdeksän ja niiden aikana kierrettiin Kaavilla, Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Tuusniemellä. Ne tavoittivat yli 360 katsojaa.


Yhtiö tuotti myös lapsille suunnatun Kiertoo –esityksen, mikä toimii uudenlaisena valistamisen ja opettamisen konseptina.

Yrityskylä Itä-Suomi

Yrityskylän toiminta jatkui keväällä ja syksyllä tavoittaen 3 720 pohjoissavolaista 6-luokkalaista oppilasta ja heidän opettajansa. Oppilaat pääsevät kokeilemaan taitojaan Kuopioon rakennetussa Yrityskylä-pienoiskaupungissa, jossa he toimivat mm. Jätekukko-nimisessä yrityksessä hoitaen toimitusjohtajan, käyttöpäällikön, palveluneuvojan ja jäteasemanhoitajan tehtäviä. Osana pienoiskaupunkia koululaisille jää kuva myös toimivan jätehuollon tärkeydestä osana yhteiskuntaa. Yrityskylän kautta oppilaat myös oivaltavat oman roolinsa osana yhteiskuntaa ja he saavat positiivisia kokemuksia työelämästä. Jätekukko tukee Yrityskylä Itä-Suomen toimintaa vielä lukukaudella 2017–2018.

 Neljään osakaskuntaan jalkautunut kompostimusikaali kertoi jätteen määrän vähentämisestä ja kierrättämisen merkityksestä.