• VALIKKO

Keräyslogistiikka


Yhtiöllä on lähes 20 vuoden kokemus jätekuljetusten kilpailuttamisesta ja kuljetuslogistiikan kilpailuttamisesta. Urakka-aika on pääsääntöisesti viisi vuotta. Kilpailutamme jätteiden kuljetukset asukkaiden puolesta, pois lukien lietteiden kuljetukset. Vuonna 2017 kilpailutettiin yksi kuljetushankinta, joka sisälsi neljä osaurakkaa.
Yhtiö edellyttää ympäristövastuullista toimintaa myös urakoitsijoilta. Kilpailutetuissa kuljetusurakoissa edellytettiin moottorinpäästöluokitusta EURO6 (aikaisemmin ollut EURO5). Urakka-alueet on jo kilpailutusvaiheessa huomioitu niin, että alueen ajoreitit saadaan suunniteltua mahdollisimman tehokkaasti, turhaa ajamista välttäen. Lisäksi yhtiön alueella oleva kiinteistöittäisen keräyksen alue, sekä tämän ulkopuolelta jäteastioita tyhjennettäessä veloitettava reittipoikkeamamaksu, ohjaavat sijoittamaan jäteastioita parempikuntoisten teiden varsille. Tällä säästetään sekä alueen tiestöä että vähennetään jäteauton päästöjä keskittämällä keräysreittejä. Yhteensä noin 50 kuljettajan avulla kerätään syntypaikkalajitellut jätteet hallitusti talteen ja kuljetetaan lajinsa mukaiseen käsittelyyn materiaali- tai energiakäyttöön.

Yhtiön omissa keräyskohteissa on käytössä pinnanmittausanturit, jonka avulla astioiden täyttöastetta saadaan seurattua ja keräysvälineen tyhjennysväliä optimoitua.