• VALIKKO

Toimitusjohtajan katsaus

Kuntavastuun rajaaminen

› Lue lisää

Jätekukko
tiivistetysti

Jätekukon toimialue kattaa 16 kuntaa ja alueella on 220 000 asukasta.

› Lue lisää

SUURENNA

Jakautuminen ikäluokkiin

  alle 29 30-39 40-49 50-59 60-
Ikäjakauma 5

17

10 7 2
Keski-ikä vuoden lopussa oli 41 vuotta (vuonna 2015: 40,98).

Toimintaa vuonna 2016

› Lue lisää

Kehityshankkeet

› Lue lisää

SUURENNA

Henkilöstön palvelusvuodet

  yli 15 vuotta 10-14 vuotta 5-9 vuotta alle 4 vuotta
Vuodet 7

7

15 12
Keskimääräinen palvelusaika vuonna 2016 oli 7,7 vuotta.

Henkilökunta

› Lue lisää

SUURENNA

Sukupuolijakauma 2016

  Naiset Miehet
Sukupuoli 29

12